МВР

ОД Пловдив

 

Тел. 112MdaarLogBG

  Какво трябва да знаем за телефон 112

   

  Телефон 112 е единен европейски телефон за спешни и аварийни обаждания.

  Избира се без код от всички мобилни оператори и фиксирана мрежа.

  Може да бъде избран от и мобилен телефон със заключена клавиатура.

  Услугата 112 е денонощна и безплатна.

  Спешният номер спестява време - едно повикване на 112 може да активира няколко служби за спешно реагиране. В системата 112 са включени различните структурни звена на Министерството на вътрешните работи – полиция, пожарна безопасност и спасяване и гражданска защита; структури на Министерството на здравеопазването - Спешна медицинска помощ и Националния медицински координационен център; на Министерството на транспорта - морска администрация „Морско спасяване” и Планинската спасителна служба Български червен кръст.

  Кога да звъним на 112

  Ползвайте телефон 112 в случай на внезапна реална заплаха за живота, здравето, сигурността или имуществото си, като:
  • Пожари
  • Наводнения
  • Спешни медицински случаи
  • Престъпления
  • Катастрофи
  • Смерч (ураганни ветрове)
  • Земетресения
  • Промишлени аварии и други замърсявания
  • Радиация
  • Зимни бури
  • Съмнения за антракс или други биологични агенти
  • Други произшествия и инциденти

  Телефон 112 не е информационен телефон, той не обслужва повиквания от неспешен характер – сигнали за неработещи светофари, проблеми с елекро и водоподаването, нарушени пътни участъци и пр.

  Как работи телефон 112

  Повикванията към телефонен номер 112 се приемат от оператори, които са специално обучени и работят по утвърдена инструкция за определяне истинността на сигнала.

  Първата им задача е да се идентифицира постъпилия сигнал - фалшиво обаждане, лоша “шега” или реално събитие. Това става в рамките на 20 секунди. Недобросъвестните обаждания се санкционират по Закона за 112.

  Когато предавате инцидент към телефонен номер 112 е необходимо да бъдете максимално ясни и точни при съобщаване на информацията:
  - име на повикващия,
  - тип и място на инцидента,
  - брой пострадали.
  Така ще получите помощ по-бързо и адекватно.

  Когато на линията постъпи обаждане за реален инцидент, операторът я уточнява с кратк въпроси и попълва електронен картон.

  Конкретният случай веднага се пренасочва към съответната институция – Пожарна безопасност и спасяване, Полиция, Гражданска защита, Спешна медицинска помощ, Национален медицински координационен център, Планинска спасителна служба – БЧК и ИА „Морска администрация”, която изпраща екип на мястото на инцидента.

  След като службите се задействат, в центъра постъпва обратна информация за това, което се случва на мястото на събитието, колко екипа са изпратени и от коя служба са те.

  Тази информация се следи и анализира от координаторите.
  В същото време операторите на 112 приемат сигнали за други инциденти.

  Телефон 112 в България

  Единният телефонен номер 112 беше въведен през 2008 г. успоредно със съществуващите национални номера за спешни повиквания, които ще продължат да функционират, докато 112 стане популярен сред българските граждани. Телефон 112 максимално улеснява хората, при нужда те трудно се ориентират кой от спешните номера 150, 160, 165 или 166 да изберат.

  В системата 112 са включени различните структурни звена на Министерството на вътрешните работи – полиция, пожарна безопасност и спасяване и гражданска защита; структури на Министерството на здравеопазването - Спешна медицинска помощ и Националния медицински координационен център; на Министерството на транспорта - морска администрация „Морско спасяване” и Планинската спасителна служба Български червен кръст.

  Пилотният образец на телефон 112 стартира през юли 2007 г. в столицата. С неговото разширение от 3 юли 2008 г. той обхвана и областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград. От 3 юли 2008 г. в реална експлоатация е център 112 – Русе, който обслужва областите Русе, Силистра, Разград, Велико Търново и Габрово. Центъровете 112 в Монтана и Бургас отвориха врати на 28 август 2008 г. и обслужват Северозападния район за планиране (областите Монтана, Враца, Видин, Плевен и Ловеч) и Югоизточен район на планиране (областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол). Със стартирането на районните центръве 112 в Кърджали и Варна на 30 септември 2008 г., телефон 112 в България има 100% национално покритие и е достъпен от всяка точка на страната

  От края на 2009 г. дирекция “Националната система 112” е структурно звено на Министерството на вътрешните работи.

  Националната система 112 включва шест центъра за приемане и обслужване на спешни повиквания към телефон 112, които са изградени във всеки от районите за планиране, определени със закона за регионалното развитие – София, Русе, Пловдив, Бургас, Кърджали и Варна.

  Центровете 112 са взаимно заменяеми. Системата е 100% хомогенна, което прави възможно всеки център да приема повиквания от всяка точка в страната (включително географски области извън съответния район за планиране). Гражданите се обслужват по един и същ начин във всички центрове, което прави системата 112 много гъвкава – в случай че няма свободни оператори в един център или той е недостъпен поради повреда, обажданията автоматично се пренасочват към друг център.

  От юли 2007 г. телефон 112 в България има национален символ - запазен графичен знак, визуализиращ представата за осъществяване на бързи контакти при възникване на извънредни ситуации. Логото на телефон 112 е на графичния дизайнер Георги Павлов от Сливен и е избрано измежду 120 проекта на 53 автора.