МВР

ОД Пловдив

 


Информация за Полицейските инспектори, обслужващи
 
Районно Управление Труд


ПЪРВИ РАЙОН - “ Запад “ – включващ селата Труд, Граф Игнатиево, Строево, Царацово, Бенковски, Войсил, Радиново и Костиево и прилежащата им територия с обслужващи служители:


ПИ Иван Бойчев                                            

Приемно време:
с. Труд
- понеделник - 13.00 – 15.00ч.
с. Царацово - сряда- 13.00 – 15.00ч.

МИКРОРАЙОН НА ПЪРВИ РАЙОН - с. Царацово от община Марица и района, като цяло.ПИ Иван Бойчев                                            

Приемно време:
с. Бенковски
- вторник- 13.00 – 15.00ч.
с. Войсил - четвъртък- 13.00 – 15.00ч.

МИКРОРАЙОН НА ПЪРВИ РАЙОН - с. Войсил и с. Бенковски и прилежащите им землища.мл. ПИ Борис Гицов                                             

Приемно време:
с. Граф Игнатиево
- сряда- 13.00 – 15.00ч.
с. Строево - четвъртък - 13.00 – 15.00ч.

МИКРОРАЙОН НА ПЪРВИ РАЙОН - с. Строево и с. Граф Игнатиево и прилежащите им землища.мл. ПИ Петър Илиев                                         

Приемно време:
с. Костиево
- понеделник- 13.00 – 15.00ч.
с. Радиново - сряда- 13.00 – 15.00ч.

МИКРОРАЙОН НА ПЪРВИ РАЙОН - с. Костиево и с. Радиново и прилежащите им землища.ВТОРИ РАЙОН - “ Център“ – включващ селата Войводиново, Калековец, Динк,Крислово и Желязно и прилежащата им територия с обслужващи служители:


ПИ Димитър Танев                                      

Приемно време:
с. Войводиново
- понеделник- 13.00 – 15.00ч.
с. Калековец - сряда- 13.00 – 15.00ч.

МИКРОРАЙОН НА ВТОРИ РАЙОН - с. Войводиново и района, като цяло.мл. ПИ Димитър Павлов

Приемно време:
с. Крислово
- понеделник- 13.00 – 15.00ч.
с. Желязно - сряда- 13.00 – 15.00ч.
с. Динк - четвъртък - 13.00 – 15.00ч.

МИКРОРАЙОН НА ВТОРИ РАЙОН - с. Калековец и с. Динк и прилежащите им землища и микрорайон с. Крислово и с. Желязно и прилежащите им землища.ТРЕТИ РАЙОН - “ Изток“ – включващ селата Скутаре, Рогош, Трилистник, Маноле,Манолско Конаре  и Ясно Поле и прилежащата им територия с обслужващи служители:


ПИ Владимир Панайотов                                      

Приемно време:
с. Маноле
- вторник - 13.00 – 15.00ч.
с. Рогош - четвъртък - 13.00 – 15.00ч.

МИКРОРАЙОН НА ТРЕТИ РАЙОН - с. Маноле, с. Рогош и района, като цяло.мл. ПИ Тодор Денев                                     

Приемно време:
с. Манолско Конаре
- вторник - 13.00 – 15.00ч.
с. Ясно поле - четвъртък - 13.00 – 15.00ч.

МИКРОРАЙОН НА ТРЕТИ РАЙОН - с. Манолско конаре, с. Ясно поле и района, като цяло.мл. ПИ Атанас Христев                                      

Приемно време:
с. Скутаре
- понеделник - 13.00 – 15.00ч.
с. Трилистник  - сряда - 13.00 – 15.00ч.


През 2019г. приема на граждани в обособените по населени места приемни стаи на полицейските и младши полицейските инспектори от Участък „ Полиция „ - Съединение при РУ – Труд да се осъществява по следното приемно време:


ПИ Васил Господарски
 
                                     
Приемно време:
с. Голям Чардак
- сряда - 14.00 – 16.00ч.
с. Трилистник  - четвъртък - 10.00 – 12.00ч.

МИКРОРАЙОН  - бслужващ микрорайон съставен селата Голям Чардак и Малък Чардак от община Съединение и района на участък “Полиция” Съединение.мл. ПИ Милен Йовчев
  
                                     
Приемно време:
с. Неделево
- вторник - 10.00 – 12.00ч.
с. Церетелево- петък - 10.00 – 12.00ч.

МИКРОРАЙОН  - обслужващ микрорайон съставен от селата Неделево и Церетелево и прилежащите им землища.мл. ПИ Кръстю Плачков
  
                                     
Приемно време:

с. Царимир
- вторник - 10.00 – 12.00ч.
с. Любен - петък - 10.00 – 12.00ч.

МИКРОРАЙОН  - обслужващ микрорайон съставен от селата Царимир и Любен от община “Съединение“ и прилежащите им землища.мл. ПИ Димитър Стойнов
  
                                     
Приемно време:

гр. Съединение -
четвъртък - 14.00 – 16.00ч.
с. Найден Геров
- понеделник - 10.00 – 12.00ч.
с. Драгомир - сряда - 10.00 – 12.00ч.

МИКРОРАЙОН  - обслужващ микрорайон в гр. Съединение с граници бул. Пловдив от №26 до №82, бул. “Александър Стамболийски” от №1 до №29, ул. “Драва” от№1 до №5, ул. “Шейново” от №1 до №15, ул. “Въстаническа” от №1 до №21, квартал “Точиларци” и селата Найден Герово и Драгомир и прилежащите им землища.мл. ПИ Христо Драганов
  
                                     
Приемно време:

гр. Съединение -
сряда - 10.00 – 12.00ч.
с. Правище
- вторник - 14.00 – 16.00ч.

МИКРОРАЙОН  - обслужващ микрорайон гр. Съединение с граници бул. Пловдив от №31 до №87, бул. “Александър Стамболийски” от №2 до №32, ул. “Драва” от№2 до №4, ул. “Шейново” от №2 до №14, ул. “Въстаническа” от №2 до №20, ул. “Христо Ботев” от №1 до №11, ул. Захари Стоянов” от №1 до №13, ул. “Възраждане” от №2 до №24, ул. “Хан Аспарух” от №1 до №35, село Правище и прилежащото землище.мл. ПИ Красимир Коев 
  
                                     
Приемно време:

гр. Съединение -
понеделник - 10.00 – 12.00ч. и четвъртък - 10.00 – 12.00ч.

МИКРОРАЙОН  - обслужващ микрорайон гр. Съединение : граници, ул. “Хан Аспарух” от №2 до №34, ул. “Възраждане” от №1 до №23, ул. Захари Стоянов” от №2 до №14, ул. “Христо Ботев” от №2 до №14, ведно с цялото землище на гр. Съединение