МВР

ОД Пловдив

 

2 РУ

rpu02

 Началник: Георги Машонов

 приемен ден: сряда от 14.00 до 17.00 часа

  Адрес: Пловдив
  ул.”Волга” 70
 
Тел: 032/62-71-69- дежурна част

 e-mail: [email protected]

 Второ РУ обслужва територия от гр. Пловдив с граници: на север – северния бряг на р. Марица, на запад околовръстния път при землището на кв. “Прослав”, юг – Софийската ЖП линия на изток бул.”Цар Борис ІІІ Обеденител”, пл. “Централен”, ул.”Кн. Александър І” и ул.”Р. Даскалов”. На територията са разположени 2/3 от район “Централен” и целия район “Западен”.
Районът на управлението обхваща 95% градска част и около 5% земеделски земи в землището на кв. “Прослав”.

   

  2rpu

   

    

   

     Информация за Полицейските инспектори,обслужващи
  Второ Районно Управление - Пловдив

  ПЪРВИ РАЙОН(1) - граници: север - бул. “Марица” от № 2 до № 22, изток-бул. “В. Априлов” от № 79 до № 95,юг- бул. “6-ти Септември” от № 37 до № 67 и запад-бул. “Копривщица” от № 38 до № 86.

  полицейски инспектор Борислав Фердинандов Григоров, тел. 032/932812

   

  ВТОРИ РАЙОН(2) - граници:изток – бул. “Васил Априлов” от № 41 до № 61, запад – ул. “Копривщица” от № 10 до № 24, юг – бул. “Пещерско шосе” от № 2 до № 28, север – ул. “Ген. Д. Николаев” от № 101 до № 117.

  полицейски инспектор Стойчо Владимиров Стойчев , тел. 032/932824

   

  ТРЕТИ РАЙОН(3)граници:изток – бул. “Руски” от № 44 до № 48, юг – ул. “Гладстон” от № 70 до № 96, запад бул. “Васил Априлов” от № 68 до № 86 и от № 63 до № 77, север – бул. “6-ти септември” от № 60 до № 102, запад – бул. “Копривщица” от № 26 до № 34 и север – ул. “Ген. Д. Николаев” от № 1 до № 91 и от № 78 до № 114.

  полицейски инспектор Стойчо Владимиров Стойчев, тел. 032/932824

  ЧЕТВЪРТИ РАЙОН(4) граници:изток – бул. “Руски” от № 2 до № 40, запад – бул. “Васил Априлов” от № 90 до № 120, юг – ул. “Ген. Д. Николаев” от № 2 до № 76, север – бул. “Марица” от № 26 до № 66

  полицейски инспектор Радослав Георгиев Иванов , тел. 032/932813

   

  ПЕТИ РАЙОН (5)-граници:изток – ул. “Райко Даскалов” от № 1 до № 73, юг – ул. “Хр. Г. Данов” от № 2 до № 32, запад – бул. “Руски” от № 1 до № 33, север – бул. “Марица” от № 68 до № 88.

  полицейски инспектор Велин Стефанов Спасов , тел. 032/932809

   

  Район на мл. ПИ – Стефан Любомиров Запрев, граници: - изток – ул. “Димитър Цончев” от № 1 до № 13, юг – бул. “6-ти септември” от № 135 до № 149, запад - бул. “Руски” от № 1 до № 29 и север – бул. “Марица” от № 68 до № 88. Телефон за връзка : 032/932809

   

  ШЕСТИ РАЙОН (6) – граници:изток – ул. “Ал. Батенберг” от № 2 до № 54, запад – ул. “Кирил и Методий” от № 1 до № 15 и ул. “Преслав” от № 2 до № 28, юг – ул. “Гладстон” от № 2 до № 30, север – ул. “Хр. Г. Данов” от № 1 до № 29

  полицейски инспектор Славчо Делчев Костадинов, тел. 032/932817

   

  СЕДМИ РАЙОН (7)граници:изток – ул. “Кирил и Методий” от № 2 до № 16 и ул. “Преслав” от № 1 до № 43, запад – бул. “Руски” от № 35 до № 105, юг – ул. “Гладстон” от № 32 до № 68, север – ул. “Хр. Г. Данов” от № 29 до № 49 и площад “Цар Калоян” от № 1 до № 17.

  полицейски инспектор Славчо Делчев Костадинов, тел. 032/932817

   

  ОСМИ РАЙОН (8)граници:юг – по разделителната линия между двете платна на надлез Родопи, до пресичането и с югозападния край на жп. линиите, южната страна на линиите на гара “Разпределителна”, южната част на коловоз 11 на “Централна гара” Пловдив, запад – ул. “Иван Вазов” – от № 9 до № 61, източната част на подлеза под “Централна жп гара”, север – площад “Централен” № 1, ул. “Крали Марко” от № 2 до № 6, изток – бул. “Цар Борис ІІІ Обединител” от № 128 до № 142 по разделителната линия между двете платна на ул. “Найчо Цанов” до пресичането и с разделителната линия между двете платна за движение на надлез Родопи.

  полицейски инспектор Иван Бойчев Бойчев, тел. 032/932816

   

  ДЕВЕТИ РАЙОН (9)- граници:изток – източната част на “Цар Симеонова  градина”. запад – бул. “Васил Априлов” от № 2 до № 66 , север –              ул. “Гладстон” от № 1 до № 61,        юг – ул. “Иван Вазов” от № 2 до № 84 и площад ”Гарата”

  полицейски инспектор Евгений Несторов Юруков, тел. 032/932817

   

  ДЕСЕТИ РАЙОН (10)- граници: север – бул. “Пещерско шосе” от № 1 до № 55, запад – “Карловска жп линия”, изток – бул. “Васил Априлов” от № 1 до № 41, западната част на подлеза под “Централна жп гара”, юг – южната част на коловоз 11 на “Централна гара” Пловдив и “Софийска жп линия”.

  полицейски инспектор Веселин Александров Зейнелов, тел. 032/932824

   

  ЕДИНАДЕСЕТИ РАЙОН (11) – граници: изток – бул. “Копривщица” от № 17 до № 19, запад – кръстовището на бул. “Пещерско шосе” с ул. “Парк, отдих и култура”, север – южната страна на ул. “Парк, отдих и култура”, бул. “Свобода” от № 51 всички нечетни номера, юг – бул. “Пещерско шосе” от № 30 до № 164

  полицейски инспектор Мартин Димитров Димитров, тел. 032/932812

   

  ДВАНАДЕСЕТИ РАЙОН (12)граници: изток – бул. “Копривщица” от № 21 до № 57, запад – от кръстовището на бул. “Пещерско шосе” с “Околовръстно шосе” ІІ-86 до река “Марица”, север – река “Марица”, юг - бул. “Свобода” от № 28 до № 72, северната страна на ул. “Парк, отдих и култура”, бул. “Пещерско шосе” от № 166   до кръстовището на бул. “Пещерско шосе” с “Околовръстно шосе” ІІ-86 /северната част/.

  полицейски инспектор Атанас Димитров Димитров, тел. 032/932816

   

  ТРИНАДЕСЕТИ РАЙОН (13)- граници:север – бул. “Пещерско шосе” от № 57 до № 129 Б, изток – по “Карловска жп линия”, успоредно на бул. “Копривщица” от № 1 до № 15, на юг – по “Софийска жп. линия” и на запад - ул. “Царевец” от № 1 до № 63.

  полицейски инспектор Пламен Георгиев Димитров, тел. 032/932814

   

  ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ РАЙОН (14)граници:изток – ул. “Царевец” – от № 2 до № 34, юг - по “Софийска жп. линия”, запад – ул. “Момина сълза” – от № 1 до № 27, север бул. “Пещерско шосе” от № 129 Б до № 131.

  полицейски инспектор Тома Найденов Шопов, тел. 032/932815

   

  ПЕТНАДЕСЕТИ РАЙОН (15)граници:изток – ул. “Момина сълза” – четни номера, север – бул. “Пещерско шосе” от № 131 до кръстовището на бул. “Пещерско шосе” с “Околовръстно шосе” ІІ-86 /южната част/, юг – южната страна на “Софийска жп. линия” до точка, отстояща на 1000 м. посока запад от затворения жп прелез на ул. “Модър”, на запад по права линия от “Софийска жп. линия”,  до “Околовръстен път” ІІ-86 в точка, отстояща на 1550 м. северно от кръстовището му с ул. “Коматевско шосе”,  запад - по  “Околовръстен път” ІІ-86 от точка, отстояща на 1550 м. северно от кръстовището му с ул. “Коматевско шосе” до кръстовището с  бул. “Пещерско шосе”.

  полицейски инспектор Цветослав Савков Радушев, тел. 032/932814

    

   ПЕТНАДЕСЕТИ ПОДРАЙОНграници: кв. “Прослав” и прилежащото му землище.

   мл.полицейски инспектор Божидар Стоянов Караилиев, тел. 032/932815