МВР

ОД Пловдив

 

РУ 06 Пловдив

Началник: Николай Кирков

 

приемен ден: вторник от 14.00 до 16.00 часа

Адрес: Пловдив
ул.”Капина” 14

Тел: 032/62-41-95- дежурна част

e-mail: [email protected]

 

Шесто РУ град Пловдив обслужва територията на район “Източен” с площ 5.45 кв.км и население около 70 хиляди души.

Полицейски инспектори

   

    

   

   

  Информация за Полицейските инспектори,
  обслужващи Шесто Районно Управление Полиция - Пловдив

   

  1. Никола Данчев –полицейски инспектор група “Териториална полиция” при Шесто РУ град Пловдив.
  Обслужва  първи район с граници:

  • изток – ул.”Удроу Уилсън” (западната й страна) до северния бряг на река Марица
  • запад – ул.”Ландос” от № 24 до № 54 и до северния бряг на река Марица
  • север – северния бряг на река Марица, очертан от продълженията на ул.”Ландос” и ул.”Удроу Уилсън”
  • юг – ул.”Герлово” (нечетните номера)

  2. Петър Йочев –полицейски инспектор в група “Териториална полиция” при Шесто РУ град Пловдив.
  Обслужва  втори район с граници:

  • изток – ул.”Удроу Уилсън” от № 2 до № 22 и отводнителният канал на пътя град Пловдив – град Първомай (E80) .
  • запад – ул.”Ландос” от № 2 до № 22 (до кръстовището с ул. ”Герлово”)
  • север – ул.”Герлово” от № 2 до № 26 и по северния бряг на река Марица до напоителния канал до ресторант “Рибарска среща”
  • юг – бул.”Цариградско шосе” от № 37 до № 85, пътя град Пловдив – град Първомай до отводнителния канал на пречиствателната станция

  Районът включва следните улици:

  3. Светлозар Джилянов полицейски инспектор в група “Териториална полиция” при Шесто РУ  град Пловдив.
  Обслужва  трети район с граници:

  • изток – от кръстовището на ул.”Ландос” и ул.”Бъндерица”, по ул.”Ландос” (без номера) до северния бряг на река Марица
  • запад – от кръстовището на ул.”Шумен” и ул.”Крайна” до северния бряг на река Марица
  • север – северния бряг на река Марица, очертан от продълженията на ул.”Ландос” и ул.”Шумен”
  • юг – ул.”Крайна” от № 1 до № 15 (от кръстовището с ул.”Шумен” до кръстовището с ул.”Ландос”)

  4. Веселин Чолаков –полицейски инспектор в група “Териториална полиция” при Шесто РУ град Пловдив.
  Обслужва  четвърти район с граници:

  • изток – ул.”Възход” от № 21 до № 43 (от кръстовището с ул.”Правда” до кръстовището с ул.”Крайна”)
  • запад – ул.”Прохлада” без номера (от кръстовището с ул.”Правда” и по ул.”Шумен” /четни номера/ до кръстовището с ул.”Крайна”)
  • север – ул.”Крайна” без номера (от кръстовището с ул.”Шумен” до кръстовището с ул.”Възход”)
  • юг – ул.”Правда” от № 1 до № 13 (от кръстовището с ул.”Прохлада” до кръстовището с ул.”Възход”)

  5. Петър Георгиев –полицейски инспектор в група “Териториална полиция” при Шесто РУ  град Пловдив.
  Обслужва  пети район с граници:

  • изток – ул.”Ландос” от № 51 до № 81 (от кръстовището с ул.”Правда” до кръстовището с ул.”Крайна”)
  • запад – ул.”Възход” от № 26 до № 66 (от кръстовището с ул.”Правда” до кръстовището с ул.”Крайна”)
  • север – ул.”Крайна” от № 2 до № 22 (от кръстовището с ул.”Възход” до кръстовището с ул.”Ландос”)
  • юг – ул.”Правда” от № 15 до № 25 (от кръстовището с ул.”Възход” до кръстовището с ул.”Ландос”)

  6. Никола Митков  –полицейски инспектор в група “Териториална полиция” при Шесто РУ  град Пловдив.
  Обслужва  шести район с граници:

  • изток – ул.”Ландос” от № 1 до № 49 (от кръстовището с бул.”Цариградско шосе” до кръстовището с ул.”Правда”)
  • запад – ул.”Прохлада” от № 2 до № 50 (от кръстовището с бул.”Цариградско шосе” до кръстовището с ул.”Правда”)
  • север – ул.”Правда” от № 2 до № 50 (от кръстовището с ул.”Прохлада” до кръстовището с ул.”Ландос”)
  • юг – бул.”Цариградско шосе” от № 7 до № 35 (от кръстовището с ул.”Прохлада” до кръстовището с ул.”Ландос”)

  7. Галина Панова полицейски инспектор в група “Териториална полиция” при Шесто РУ град Пловдив.
  Обслужва седми район с граници:

  • изток – ул.”Прохлада” (нечетни номера), ул.”Шумен” (нечетни номера) до северния бряг на река Марица
  • запад – бул.”Източен” от № 48 до № 80, кръстовището с бул. ”Шести септември” и до северния бряг на река Марица
  • север – северния бряг на река Марица, очертан от продълженията на бул.”Източен” до осевата линия на бул.Марица-юг , по разделителната линия на бул. Марица –юг до разделителната линия между платната на моста на бул.Северен , по разделителната линия между платната на моста на бул.Северен до северният бряг на река Марица  на и продължението на ул.”Шумен” .
  • юг – бул.”Княгиня Мария-Луиза” от № 67 до № 73 и бул.”Цариградско шосе” от № 1 до № 7 (от кръстовището с бул.”Източен” до кръстовището с ул.”Прохлада”)

  8. Георги  Колишев –полицейски инспектор в група “Териториална полиция” при Шесто РУ град Пловдив.
  Обслужва  осми район с граници:

  • изток – ул.”Лев Толстой” - от кръстовището с бул.”Княгиня Мария-Луиза” до кръстовището с ул.”Богомил”
  • запад – бул.”Източен” от № 12 до № 46 (от кръстовището с ул.”Богомил” до кръстовището с бул.”Княгиня Мария Луиза”)
  • север – бул.”Княгиня Мария Луиза” от № 62 до № 70 (от кръстовището с бул.”Източен” до кръстовището с ул.”Лев Толстой”)
  • юг – ул.”Богомил” от № 61 до № 73 (от кръстовището с бул.”Източен” до кръстовището с ул.”Лев Толстой”)

  9. Росен Димитров –полицейски инспектор в група “Териториална полиция” при Шесто РУ град Пловдив.
  Обслужва  девети район с граници:

  • изток – ул.”Гълъбец” от № 2 до  № 4 (от кръстовището с ул.”Богомил”)  , по ул.”Славянска” от № 77 до № 79, по ул.”Лев Толстой” до кръстовището с бул.”Санкт Петербург”
  • запад – бул.”Източен” от № 2 до № 10 (от кръстовището с бул.”Санкт Петербург” до кръстовището с ул.”Богомил”)
  • север – ул.”Богомил” от № 82 до № 98 (от кръстовището с бул.”Източен” до кръстовището с ул.”Гълъбец”)
  • юг – бул.”Санкт Петербург” от № 29 до № 59 (от кръстовището с бул.”Източен” до кръстовището с ул.”Лев Толстой”)

  10. Елица Атанасова полицейски инспектор в група “Териториална полиция” при Шесто РУ град Пловдив.
  Обслужва  десети район с граници:

  • изток – бул.”Освобождение” (без номера) от кръстовището с бул.”Цариградско шосе” до кръстовището с бул.”Санкт Петербург”
  • запад – ул.”Лев Толстой” (нечетни номера) от кръстовището с бул.”Княгиня Мария-Луиза” до кръстовището с ул.”Богомил”, по ул.”Богомил” (нечетни номера), по ул.”Гълъбец” от № 1 до № 13, по ул.”Славянска (без номера), по ул. ”Лев Толстой” до кръстовището с бул.”Санкт Петербург”
  • север – бул.”Цариградско шосе” от № 2 до № 80 (от кръстовището с ул.”Лев Толстой” до кръстовището с бул.”Освобождение”)
  • юг – бул.”Санкт Петербург” от № 61 до № 135 (от кръстовището с ул.”Лев Толстой” до кръстовището с бул.”Освобождение”)