МВР

ОД Пловдив

 

Структура и приемни дни

 

Приемно време на… Адрес Ден от седмицата Час (от… до …)
Директор РДПБЗН Пловдив гр. Пловдив, ул. „Преслав“ № 33 понеделник 15.00 – 17.00
Началник сектор ПКД гр. Пловдив, ул. „Преслав“ № 33 вторник 14.00 – 16.00 ч.
Началник сектор ПГ и СД гр. Пловдив, ул. „Преслав“ № 33 вторник 14.00 – 16.00 ч.
Началник сектор СОД гр. Пловдив, ул. „Напредък“ № 11 вторник 10.00 – 12.00 ч.
Началник 01 РСПБЗН Пловдив гр. Пловдив, ул. „Преслав“ № 33 четвъртък 09.00 – 11.00 ч.
Началник 02 РСПБЗН Пловдив гр. Пловдив, ул. „Кукленско шосе“ № 5 вторник 09.00 – 11.00 ч.
Началник 03 РСПБЗН Пловдив гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 37 сряда 10.00 – 12.00 ч.
Началник 04 РСПБЗН Пловдив гр. Пловдив, ул. „Недялка Шилева“ № 1 четвъртък 10.00 – 12.00 ч.
Началник РСПБЗН Стамболийски гр. Стамболийски, ул. „Янтра“ № 1 четвъртък 09.00 – 11.00 ч.
Началник РСПБЗН Карлово гр. Карлово, ул. „Христо Проданов“ № 7 сряда 10.00 – 12.00 ч.
Началник РСПБЗН Асеновград гр. Асеновград, ул. „Речна“ № 37 сряда 09.30 – 11.30 ч.
Началник РСПБЗН Първомай гр. Първомай, ул. „Зорница“ № 1 вторник 10.00 – 12.00 ч.
Началник РСПБЗН Хисаря гр. Хисаря, ул. „Антон Билкин“ № 2 вторник 14.00 – 16.00 ч.
Началник РСПБЗН Раковски гр. Раковски, ул. „Индустриална“ вторник 09.30 – 11.30 ч.
Началник РСПБЗН Садово гр. Садово, ул. „Константин Малков“ № 21 сряда 10.00 – 12.00 ч.