МВР

ОД Пловдив

 

Структура и приемни дни

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Пловдив

Сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“

Началник сектор ПГ и СД – гл. инсп. Димитър Тодоров Бришимов

Приемен ден: вторник от 14.00 до 16.00 часа

 

Сектор „Превантивна и контролна дейност“

Началник сектор ПКД – гл. инсп. Петър Желязков Тосков

Приемен ден: вторник от 14.00 до 16.00 часа

 

Сектор „Специализирани оперативни дейности“

Началник сектор СОД – гл. инсп. Петър Христов Петров

Приемен ден – понеделник от 10.00 до 12.00 часа

 

Сектор „Административен“

Началник сектор „Административен“ – Валерия Миланова Гешева

Приемен ден – понеделник от 10.00 до 11.00 часа 

 

Сектор „ПБЗН на Летище Пловдив“

Началник сектор „ПБЗН на Летище Пловдив“ – гл. инсп. Ангел Иванов Янакиев

 

01 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Пловдив

Участък ПБЗН Съединение към 01 РСПБЗН Пловдив

02 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Пловдив

03 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Пловдив

04 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Пловдив

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Стамболийски

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Карлово

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Асеновград

Участък ПБЗН Лъки към РСПБЗН Асеновград

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Първомай

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Хисаря

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Раковски

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Садово