МВР

ОД Пловдив

 

РУ Първомай

Началник: Васил Костадинов-ВПД

приемен ден: вторник от 10:00ч. до 14:00 часа

Адрес: гр.Първомай, ул. “Зорница” № 1а
Тел: Тел: 0336/62211; 0336/69500 - дежурна част

e-mail: [email protected]

Районно управление гр. Първомай обслужва територия от 553 кв.км. на Община Първомай с население 30 965 жители.

Полицейски инспектори

   

   

   

  Информация за Полицейските инспектори, обслужващи град Първомай

  ПЪРВИ РАЙОН(1) – Обхваща част от гр.Първомай с граници – на север - ул.”Братя Миладинови-юг” от № 2      до № 84; на запад – ул.”Рила” от №13 до № 17 и МБАЛ “Св.Георги”гр.Първомай; на юг - ул.”Плодородие” от № 2 до №28а, ул.”Борислав” от № 2 до № 12; на изток – края на промишлената зона . Отсечка от 267 км до 276 км на ГП ІРайона включва и селата Бяла река, Православен, Драгойново, Буково, Езерово и Воден с прилежащите им землища.

  Обслужва се от:    
  Инспектор Таньо Бончев – ПИ “Териториална полиция”

  Мл.експ. Живко Йорданов – Мл..ПИ “Териториална полиция” , с микрорайон- с.Драгойново и с.Буково и прилежащите землища.                                                  
  Мл.експ Георги Ангелов – Мл.ПИ “Териториална полиция”,с  микрорайон-с.Бяла река, с.Православен и прилежащите землища
  Мл.експ. Кънчо Ников -Мл.ПИ “Териториална полиция” , с микрорайон - с.Езерово и с.Воден с прилежащите землища.
  Мл.експ. Красимир Благоев  – Мл.ПИ “Териториална полиция” ,с микрорайон –частта на гр.Първомай

   

  ВТОРИ РАЙОН(2) - Обхваща част от гр.Първомай с граници – на изток- ул.”Рила”от № 10 до № 12 , ул.”Кн.Борис 1” от № 52 до № 78 и бензиностанция “Лук Ойл” ;на запад –кв.Дебър, ул.”Менделеев” и ул.”Хвойна” ;на север – ул.”Ген. Скобелев”; на юг- МБАЛ “Св.Георги” EVN – КЕЦ-Първомай, ул.”Крайречна”.  Отсечка ГП І-8 от 258 до 267 км.
    Района включва и селата Брягово, Искра, Дълбок извор,Поройна,Татарево Виница с прилежащите им землища.

  Обслужва се от:

  Инспектор Кольо Колев – ПИ “Териториална полиция”

  Мл.експ. Атанас Димитров  – Мл.ПИ “Териториална полиция”, с микрорайон- кв.Дебър и прилежащото землище ,ГП-І-8 от 258 до 267км.
  Мл.експ. Стефан Ванчев – Мл.ПИ “Териториална полиция” , с микрорайон - с.Татарево, с. Виница и с.Дълбок извор и прилежащите землища.
  Мл.експ. Петко Палаков – Мл.ПИ “Териториална полиция” ,с  микрорайон - с.Брягово, с.Искра и с.Поройна  и прилежащите им  землища.

   

  ТРЕТИ РАЙОН(3) -Обхваща част от гр.Първомай с граници  – на юг- от ул.”Братя Миладинови-север” от № 9 до № 53 ; на запад - ул.”Възраждане”, на север ул.Кубрат”, ул.”Хан Аспарух” и ул.”Бузлуджа”, на изток  - кв.Любеново ул.”Велико Търново” и ул.”Гоце Делчев”.
  Района  включва и селата Караджалово, Градина, Крушево и Добри дол с прилежащите землища.

  Обслужва се от:
  Инспектор Ангел Терзиев – ПИ “Териториална полиция”

  Мл.експ. Захари Захариев  – Мл.РИ “Териториална полиция” ,с микрорайон с.Градина, с. Крушево и с. Добри дол с прилежящите землища

  Мл.експ. Георги Иванов – Мл.ПИ “Териториална порлиция” ,

  с микрорайон кв.Любеново и с.Караджалово с прилежащите землища.
  Мл.експ. Ридван Неджиб – Мл.РИ  “Териториална порлиция” и  Мл.експ.Тодор Тодоров – Мл.ПИ  “Териториална порлиция”

  частта на гр.Първомай.

   

  Прием на граждани от служителите от “ТЕРИТОРИАЛНА ПОЛИЦИЯ“  при група “OХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ“ при РУ – Първомай

   № по ред

   Населено място

   Полицейски
   инспектори

   Приемно време
   ПИ

   Мл.ПИ

   Приемно време
   Мл. ПИ

   1.

   Град
   Първомай

   Терзиев
   ІІІ-Район

   Сряда
   14.00– 17.00ч.

   Р.Неджиб

   Сряда
   13.00 –16.00ч
   Петък
   09.00-12.00ч

   Т.Тодоров

   вторник
   09.00-12.00ч

   Четвъртък
   13.00 –16.00ч

   2.

   Град
   Първомай

   К.Колев
   ІІ-Район

   понеделник
   14.00 – 17.00ч

    

   Кр.Благоев

    

    

   Сряда
   09.00-12.00ч
   Петък
   13.00 –16.00ч

   3.

   Град
   Първомай

   К.Колев
   І-Район

   четвъртък
   14.00 – 15.00ч

   Вторник
   13.00 –16.00ч
   Четвъртък
   09.00-12.00ч

   4.

   Село
   Бяла река

   К.Колев

   вторник
   13.00 – 14.00ч

    

   Г.Ангелов

   понеделник
   14ч. – 16ч.
   четвъртък
   14ч. – 16ч.

   5.

   Село Езерово

   К.Колев

   петък
   13.00– 15.00ч

    

   К.Ников

   вторник
   10ч. – 12ч.
   сряда
   15ч. – 17ч.

   6.

   Село Воден

   К.Колев

   петък
   15.30 – 17.30ч

    

   К.Ников

   четвъртък
   10ч. – 12ч.
   петък
   10ч. – 12ч.

   7.

   Село
   Православен

   К.Колев

   вторник
   14.00 – 15.00ч

    

   Г.Ангелов

   сряда и
   петък
   14ч. – 16ч.

   8.

   Село Драгойново

   К.Колев

   сряда
   13.00 – 15.00ч

    

   Ж.Йорданов

    

   вторник
   10ч. – 12ч.
   петък
   15ч. 17ч.

   9.

   Село
   Буково

   К.Колев

   сряда

   15.30 – 17.30ч

    

   Ж.Йорданов

   сряда
   10ч. – 12ч.
   четвъртък
   15ч. – 17ч.

   10.

   Квартал
   Дебър

   К.Колев

   Четвъртък

    15.00 – 16.00ч.

    

   Ат.Димитров

   понеделник
   14ч. – 16ч.
   четвъртък
   10ч. – 12ч.

   11.

   Село
   Брягово

   К.Колев

   Сряда
   13.00 – 15.00ч

    

   П.Палаков

   вторник
   8.30ч. – 12ч.
   четвъртък
   14ч. – 17ч.

   12.

   Село
   Искра

   К.Колев

   Сряда

   15.30 – 17.30ч

    

   П.Палаков

   сряда
   14ч. – 17ч.
   петък
   8.30ч. – 12ч.

   13.

   Село
   Поройна

   К.Колев

   вторник
   17.00 – 17.30ч

    

   П.Палаков

   петък
   14ч. – 16ч.

   14.

   Село
   Дълбок извор

   К.Колев

   вторник
   16.00 – 17.00ч

    

   Ст.Ванчев

   вторник
   14ч. – 16ч.

   15.

   Село
   Татарево

   К.Колев

   петък
   13.00 – 15.00ч

    

   Ст.Ванчев

   сряда
   10ч. – 12ч.
   петък
   15ч. – 17ч.

   16.

   Село
   Виница

   К.Колев

   петък
   15.30– 17.30ч

    

   Ст.Ванчев

   вторник
   10ч. – 12ч.
   четвъртък
   14ч. – 16ч.

   17.

   кв. Любеново

   Терзиев

   вторник
   13.00 – 15.00ч

    

   Г.Иванов

   вторник
   14ч. – 16ч.
   четвъртък
   15ч.-17ч

   18.

   Село
   Караджалово

   Терзиев

   вторник
   15.30– 17.30ч

    

   Г.Иванов

   сряда
   09ч. – 11ч.
   петък
   15ч. – 17ч.

   19.

   Село
   Градина

   Терзиев

   четвъртък
   13.00ч -15.00ч

    

   З.Захариев

   вторник и четвъртък
   15ч. – 17ч.

   20.

   Село
   Крушево

   Терзиев

   четвъртък
   15.30ч – 17.30ч

    

   З.Захариев

   вторник
   09ч. – 12ч.
   четвъртък
   14ч. – 16ч.

   21.

   Село

   Добридол

   Терзиев

   петък
   15.00ч – 17.00ч

    

   З.Захариев

   сряда
   09ч. – 12ч.
   петък
   15ч. – 17ч.