МВР

ОД Пловдив

 

група „Контрол над общоопасните средства и териториална полиция“ в сектор ООРТПКОСВ – Пловдив 

  • Админ_услуги_кос_бг_ру-1
  • Administrativni_uslugi_KOS-ENG_РУ
  • ЗАБРАНИ ЗА НОСЕНЕ И УПОТРЕБА НА ОРЪЖИЕ И САНКЦИИ ПО ЗОБВВПИ Icon_pdf
  • ОБРАЗЦИ БЛАНКОВИ ДОКУМEНТИ, ЗАЯВЛЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ Icon_pdf
  • ПНЕВМАТИЧНИ И ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ И СИГНАЛНИ ОРЪЖИЯ (Образец Приложение №11)  Icon_pdf
  • ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ БОРАВЕНЕ С ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ Icon_pdf

  • ТАКСИ ПО ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ Icon_pdf

  • ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ЗВЕНАТА ПО
    “КОНТРОЛ НАД ОБЩООПАСНИТЕ СРЕДСТВА”

01 РУП ПЛОВДИВ тел. за контакти 032/932108

Понеделник - от 09.00 ч. до 12.00 ч.
Вторник - от 09.00 ч. до 12.00 ч.
Сряда - от 09.00 ч. до 12.00 ч.
Четвъртък - от 09.00 ч. до 12.00 ч.

02 РУП ПЛОВДИВ тел. за контакти 032/932808

Понеделник - от 09.00 ч. до 12.00 ч.
Вторник - от 09.00 ч. до 12.00 ч.
Сряда - от 09.00 ч. до 12.00 ч.
Четвъртък - от 09.00 ч. до 12.00 ч.

03 РУП ПЛОВДИВ тел. за контакти 032/932308

Понеделник - от 09.00 ч до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
Сряда - от 09.00 ч до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
Петък - от 09.00 ч до 12.00 ч.

04 РУП ПЛОВДИВ тел. за контакти 032/932408

Понеделник - от 09.00 ч до 12.00 ч.
Вторник - от 09.00 ч. до 12.00 ч.
Сряда - от 09.00 ч. до 12.00 ч.
Четвъртък - от 09.00 ч. до 12.00 ч.
 

05 РУП ПЛОВДИВ тел. за контакти 032/932508

Понеделник - от 09.00 ч. до 12.00 ч.
Вторник - от 09.00 ч. до 12.00 ч.
Четвъртък - от 09.00 ч. до 12.00 ч.
Петък -от 13.00 ч. до 17.00 ч.

06 РУП ПЛОВДИВ тел. за контакти 032/932608

Понеделник - от 09.00 ч. до 12.00 ч.
Вторник - от 09.00 ч. до 12.00 ч.
Четвъртък - от 09.00 ч. до 12.00 ч.

РУП АСЕНОВГРАД тел. за контакти 0331/60108

Понеделник - от 09.00 ч. до 12.00 ч.
Вторник - от 09.00 ч. до 12.00 ч.
Сряда - от 09.00 ч. до 12.00 ч.
Четвъртък - от 09.00 ч. до 12.00 ч.

РУП КАРЛОВО тел. за контакти 0335/99208

Понеделник - от 09.00 ч. до 12.00 ч.
Вторник - от 13.00 ч. до 17.30 ч.

РУП СТАМБОЛИЙСКИ тел. за контакти 0339/60308

Понеделник - от 09.00 ч до 12.00 ч.
Сряда - от 09.00 ч до 12.00 ч.
Петък - от 09.00 ч до 12.00 ч.

РУП ПЪРВОМАЙ тел. за контакти 0336/69508

Вторник - от 09.00 ч. до 12.00 ч.
- и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
Сряда - от 09.00 ч. до 12.00 ч.
- и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
РУП ХИСАР тел. за контакти 0337/60408

Понеделник - от 09.00 ч. до 12.00 ч.
Вторник - от 09.00 ч. до 12.00 ч.
Четвъртък - от 09.00 ч. до 12.00 ч.
В ПУ гр. Калояново
Сряда - от 09.00 ч. до 12.00 ч.

РУП РАКОВСКИ тел. за контакти 03151/5050

Понеделник - от 09.00 ч. до 12.00 ч.
- и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
Вторник - от 09.00 ч. до 12.00 ч.
- и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
Четвъртък - от 09.00 ч. до 12.00 ч.
- и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

РУП ТРУД тел. за контакти 03126/2144

Понеделник - от 09.00 ч. до 12.00 ч.
Четвъртък - от 09.00 ч. до 12.00 ч.
В ПУ гр. Съединение
Четвъртък - от 13.00 ч. до 16.00 ч.