МВР

ОД Пловдив

 


Информация за Полицейските инспектори, обслужващи
 
Районно Управление Асеновград

 

ПИ Божидар Янков                                                                      тел. 0331/ 60 106

Приемно време:  гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 99, ет. 1
вторник 15:00 ч.- 17:00 ч. и сряда 15.30ч.- 17.30ч.

ПЪРВИ РАЙОН - граници:
кварталите „Лаково”, “Баделема”, ведно с ул. ”Лале баир”, ул. ”Росица” до улица “Тутракан” включително, ул. ”Садовска”, ул. ”Цар Иван Асен ІІ” четни номера от № 104 и нечетни номера от № 93, ул. ”Сливница” от № 11, ул. “Оборище” четни номера от № 110 и нечетни номера от № 89, разклона за село Моминско до землищата на Община Садово и село Козаново.

 

ПИ Сребрин Костадинов                                                            тел. 0331/ 60 181

Приемно време:  гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 8.
вторник 15:30 ч.- 17:30 ч. и четвъртък 09.00ч.- 11.00ч.

ВТОРИ РАЙОН - граници:
кварталите “Изток”, “Св. Георги”,  “Асеновец”, “Родопи” и “Гонда вода”, местността “Параколово”, ведно с ул. ”Орфей”, ул. ”Патриарх Евтимий”, ул. ”Асенова крепост”, ул. ”Крайбрежна”, ул. ”Речна”; ул. ”Сливница” /четни номера/, ул. ”В. Левски” от № 1 до № 5, ул. ”Акация”, ул. ”Цар Иван Асен II” /четни номера от № 8 до № 42 и нечетни номера до № 39/, ул. ”Речна”, ул. ”В. Левски” до № 5, ул. ”Бузлуджа” до № 9, ул. ”Матей Преображенски”, ул. ”Странджа”, ул. ”Трети март”, площад “Академик Николай Хайтов”, ул. ”Кулата”, ул. “Оборище” четни номера до № 18 и нечетни номера до № 17.ПИ Георги Ангелов                                                            тел. 0331/ 60 173

Приемно време:  гр. Асеновград, ул. „Г. Ковачев” № 9, бл. 5/8 – партер.
вторник 15:30 ч.- 17:30 ч. и четвъртък 10.00ч.- 12.00ч.

ТРЕТИ РАЙОН - граници:
кварталите “Запад” и част от квартал „Шипка, ведно с индустриалната зона - Север на гр. Асеновград до река Чая север – землището на с. Катуница; ул. ”Пирин” с бул.“ България“до № 127 с включени “Винзавод” АД и ПГ “Цар Иван Асен II”, СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, хотел „Сани“, магазин „Кауфланд“ и четни номера до № 118 с включени бензиностанции, “Шел”, “Еврогаз”, “Булромгаз” и “SG” - бившата “Чинар 93”, ул. ”Стоян Джансъзов”, до кръгово кръстовище за кв.“Долни Воден“, юг - землището на кв. ”Горни Воден”.

 

ПИ Красимир Петров                                                            тел. 0331/ 60 145

Приемно време:  гр. Асеновград,ул.„Васил Левски”№ 7,ет.2.
сряда 15:00 ч.- 17:00 ч. и петък 10.00ч.- 12.00ч.

ЧЕТВЪРТИ РАЙОН - граници:
кварталите “Гарата”, “Чинара”, и “Метоха”, част от квартал „Шипка“ ведно с ул. ”Кочо Честименски”; запад - края на града до землището на с. Лясково; юг – края на града до землището на с. Бачково, северозапад до ул. ”Славянска” включително с включени хотели „Елеганс“, „М“, „Теди“, ул. ”Копринарска”, ул. ”Рилска” /включително/; запад –местността “Баира”,  ул. ”Караджа войвода”, ул. ”Брегова”, ул. ”Борислав” / включително/, ул.”Здравец”; север – промишлена зона “Север” до кръстовище на ул.“Индустриална“ с ул.“Възрожденци“ с включен кооперативен паза и ул. ”Кочо Честименски”; ул. ”Иван Вазов” до завод “Асела”, включително,  площад “България”, бул. ”България“ нечетни номера до кръстовище с ул.“Пирин“, четни номера до бензиностанция “Шел” включително , магазини “Била”, “Юск”, “Лидъл” и прилежащите им територии.

 

мл. ПИ Васил Асенов                                                          тел. 0331/ 60 180

Приемно време:  гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 76.
вторник 10:00 ч.- 12:00 ч. и четвъртък 10.00ч.- 12.00ч.

ПЕТИ РАЙОН - граници:
кварталите “Васил Левски”, “Възраждане”, “Единство” и ”Баба Тонка” ведно с бул. ”В. Левски” /четни номера/, северозапад – река Чая; югоизток - ул. ”Сливница от № 1 до № 9 и ул. ”Оборище” от № 20 до № 108 и от № 17 /нечетни номера/; изток – ул. ”Цар Иван Асен ІІ” четни номера от № 44 до № 104, нечетни номера от № 41 до № 89 и до  ул. ”Тутракан”, ул. ”Хан Крум” до пресечката с ул. ”Тутракан”, ул. ”Генерал Колев”, ул. ”Борис Сарафов” до пресечката с ул.”Тутракан”,ПИ Васил Игнатов                                                          тел. 0331/ 60 182

Приемно време: гр. Асеновград, кв. „Долни Воден” в читалището
вторник 15.30ч. - 17.30ч. и четвъртък 10.00ч.- 12.00ч.
с. Бачково в кметството - четвъртък 13.00ч.- 15.00ч.
с.Нареченски бани /и за село Косово/ в кметството - вторник 10.00ч. - 12.00 ч.

ШЕСТИ РАЙОН
МИКРОРАЙОН  6.1
- граници:
кв. ”Долни Воден” към град Асеновград  и прилежащото му землище, бул.”България” от №127 нечетни номера и четни номера от номер 118


мл. ПИ Ахмед Садъков                                                          тел. 0331/ 60 183

Приемно време: гр. Асеновград  кв. „Долни Воден” в кметството - четвъртък  от 10.00ч. - 12.00ч.
с. Добралък -  вторник от 10.00ч. - 12.00ч.
с. Яворово - вторник от 13.00ч. - 14.00ч.
с. Лясково - вторник от 15.00ч. - 16.00ч.

ШЕСТИ РАЙОН
МИКРОРАЙОН  6.2
- граници:
кв. “Горни Воден” към град Асеновград и прилежащото му землище, селата Бачково,  Яврово, Лясково, Добралък  и прилежащите им землища

мл. ПИ Михаил Ангелов                                                         

Приемно време в в кметствата на селата, по следния график:
с. Избегли -четвъртък 10.00ч. - 12.00ч.
с. Конуш -четвъртък 13.00ч. - 15.00ч.
с. Златовръх- понеделник 10.30ч. - 12.00ч.
с.Козаново -понеделник  09.00ч. – 10.30ч.
с.П. Евтимово-сряда 10.00ч. – 12.00ч.
с.Долнослав - понеделник 14.30ч.- 16.00ч.
с. Боянци - четвъртък 15.30ч. - 17.30ч.
с.Горнослав - вторник  13.00ч. - 14.00ч.
с.Орешец - вторник 14.00ч. -15.00ч.
с..Добростан - вторник 15.00ч. -16.00 ч.
с. Врата и с. Сини връх в кметството на с. Врата, с.Мостово - вторник 10.00ч. - 11.00ч.
с. Бор и с. Три Могили - вторник  11.00ч. - 12.00ч.

СЕДМИ РАЙОН
МИКРОРАЙОН 7.1
- граници:
селата Конуш,  Избегли, Патриарх Евтимово,Козаново, Златовръх, Долнослав, Боянци, Горнослав, Орешец, Добростан, Врата, Сини връхи, Мостово, с. Бор и с. Три могили и прилежащите им землищамл. ПИ Дияна Бозова                                                          тел. 0331/ 60165
Приемно време
с. Мулдава -вторник 13.00ч. - 15.00ч.
с. Стоево - вторник 10.00ч. - 12.00ч.
с. Нови извор - вторник 15.00ч. - 17.00ч.
с.Червен - сряда 15.00ч.-17.00ч.

СЕДМИ РАЙОН
МИКРОРАЙОН 7.1
- граници:
с. Мулдава, с. Стоево, Червен, Нови извор и прилежащите им землищамл. ПИ Петър Иванов
Приемно време
с.Тополово- петък 10.00ч. - 12.00ч.
с. Леново- вторник 09.00ч. - 11.00ч.
с. Новаково - вторник 14.00ч. - 16.00ч.
с. Жълт Камък и с.Узуново в кметството на с. Жълт камък  - сряда09.00ч. - 11.00ч.

СЕДМИ РАЙОН
МИКРОРАЙОН 7.2
- граници:
с. Тополово с. Новаково, с. Леново, с. Узуново, с. Жълт камък и прилежащите им землища.ПИ Димитър Колев
Приемно време
град Садово, ул.“Иван Вазов“№2 и  в кметствата на селата, по следния график:
гр. Садово - понеделник 10.00ч. - 12.00ч.
с. Чешнегирово - вторник 10.00 ч.- 12.00ч.
с. Катуница - сряда 10.00ч. - 12.00ч.

ОСМИ РАЙОН
МИКРОРАЙОН 8.1
- граници:
град Садово и прилежащите му землища, селата Чешнегирово и Катуница и прилежащите им землища


мл. ПИ Калоян Желев 
Приемно време
в кметствата на селата, по следния график:
с. Поповица - понеделник 10.00ч. - 12.00ч.
с. Селци - вторник 10.00ч. - 12.00ч.
с. Милево -сряда 10.00ч. - 12.00ч.
с. Ахматово - четвъртък 10.00ч. - 12.00ч.
с. Богданица - петък 10.00ч. - 12.00ч.

ОСМИ РАЙОН
МИКРОРАЙОН 8.2
- граници:
с.Милево, с.Поповица, Ахматово, Селци и Богданица и прилежащите им землища.


мл. ПИ Васил Михайлов
Приемно време
в кметствата на селата, по следния график:
с. Болярци - понеделник 10.00ч. - 12.00ч.
с. Кочево - вторник  10.00ч. - 12.00ч.
с. Моминско - сряда 10.00ч. - 12.00ч.
с. Караджово -  четвъртък 10.00ч. - 12.00ч.

ОСМИ РАЙОН
МИКРОРАЙОН 8.3
- граници:
с. Болярци, и прилежащите му  землища, с.Кочево, с.Караджово, с.Моминско  и прилежащите им землища.
ПИ Димитър Димитров
Приемно време
гр. Лъки, ул. „Възраждане” № 10, ет. 2. - понеделник 15.30ч. - 17.30ч. и в кметствата на
с. Манастир - сряда  13.00ч. - 15.00ч.
с. Дряново - четвъртък 10.00ч. - 12.00ч.
с. Джурково - петък 10.00ч. - 12.00ч.
с. Здравец - петък 13.00ч. - 15.00ч.

ДЕВЕТИ РАЙОН
МИКРОРАЙОН 9.1
- граници:
част от град Лъки с граници: ул.”Възраждане”, ул.”Миньорска” и квартал “Тепавица” и селата Дряново, Джурково, Здравец и с.Манастир и прилежащите им землища, с.Нареченски бани, кв.Наречен , с.Косово и прилежащите им землища.


мл. ПИ Славейко Мешев
Приемно време
гр. Лъки, ул. „Възраждане” № 10, ет. 2. - понеделник 15.30ч. - 17.30ч. и в кметствата на
с. Югово - понеделник 13.00ч. - 15.00ч.
с. Борово - вторник  10.00ч. - 12.00ч.
с. Лъкавица - сряда  10.00ч. - 12.00ч.
с. Белица  - вторник  13.00ч. - 15.00ч.

ДЕВЕТИ РАЙОН
МИКРОРАЙОН 9.2
- граници:
част от град Лъки с граници:ул.”Хайдушки поляни”, ул.”Родопи” и квартал “Авариен” и селата Югово, Борово, Белица и Лъкавица и прилежащите им землища.