МВР

ОД Пловдив

 

Ръководство

Директор РДПБЗН Пловдив – комисар Георги Томов Мангараков

gmangarakov

Комисар Георги Томов Мангараков е роден на 08.02.1964 г. в гр. Асеновград. През 1982 г. завършва средното си образование в ЕСПУ „Ленин“ гр. Асеновград (сега – „Св. Княз Борис I“). От 1982 г. до 1984 г. отбива редовната военна служба в гр. Сливен.  През 1985 г. е приет за курсант редовно обучение във факултет „Противопожарна охрана“ на ВСШ „Георги Димитров“ –МВР гр. София (сега- Академия на МВР).  През 1990 г. завършва висшето си образование и е назначен във ведомствената противопожарна служба на „АГРИЯ“ АД гр. Пловдив, където служи до м. юни 1999 г. От м. юни 1999 г. до м. юни 2015 г. е Началник група „Държавен противопожарен контрол“ във 02 РСПБЗН Пловдив.  От м. юни 2015 г. до м. ноември 2018 г. заема длъжността Началник на 02 РСПБЗН Пловдив. След спечелен конкурс от м. ноември 2018 г. със заповед на Министъра на вътрешните работа Младен Маринов е назначен за Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. Пловдив

Приемен ден: понеделник от 15.00 до 17.00 часа

Телефон за връзка: 032/932-200

             гр. Пловдив, ул. „Преслав“ № 33, ел. поща: [email protected]