МВР

ОД Пловдив

 

4 РУ Пловдив

 

 
rpu04

Началник: Сивлин Бабаджанов

приемен ден:понеделник от 14.00 до 16.00 часа

Адрес:Пловдив ,ул.”Мали Богдан” 3
Тел: 032/62-71-68 - дежурна част

e-mail: [email protected]

 

Четвърто РУ обслужва около 5 кв. километра от централната част на Пловдив с население от около 43 хиляди жители. На територията на управлението се намират архитектурният резерват ”Старинен Пловдив”, голяма част от централната търговска мрежа, важни обществени учреждения като Апелативен, Окръжен и Районен съд, банки, учебни заведения, художествени галерии, музеи и др.

Полицейски инспектори

    

   4rpu

    

     

    

    

   Информация за Полицейските инспектори,
   обслужващи Четвърто Районно Управление Полиция - Пловдив

   На територията на ІV РУ – ОДМВР – Пловдив са обособени седем района, обслужвани от ПИ както следва:

   Първи район, обслужван от ПИ Атанас Тотков тел. 032 932425 с граници :

   Изток – ул. “Н. Войводов” от № 1 до № 53 и ул. “Иван Шишман”, четни номера;

   Запад – ул. “Райко Даскалов” от № 2 до № 74

   Север – бул. “Марица” от № 96 до № 138

   Юг - ул. “Цанко Лавренов” от № 1 до № 15; ул. “Четвърти януари” от № 2 до № 38; ул. “Константин Стоилов” от № 1 до № 29 ; бул. “Цар Борис ІІІ-Обединител” от № 61 до № 67;

    

   Втори район, обслужван от ПИ Иван Пройчев Пройчев тел. 032 932440 с граници:

   Изток – бул. “Източен” от № 101 до № 139;

   Запад – ул. “Н. Войводов от № 2 до № 20, ул. “Цар Ив. Шишман” от № 3 до № 27;

   Север – бул. “Марица” от № 40 до № 154;

   Юг – ул. “Цар Ив. Страцимир” от № 1 до № 27, ул. “Струма” от № 1 до № 27, ул. “Мадара”, бул. “Кн. Мария Луиза” от № 55 до № 69;

    

   Трети район, обслужван от ПИ Милена Петрова Щерева тел. 032 932447 с граници:

   Изток – ул. “Иван Перпелиев” /без номера/, ул. “Митрополит Панарет” от № 1 до № 49, ул. “Цанко Лавренов” от № 2 до № 26, ул. “Четвърти януари” от № 1 до № 25;

   Запад – ул. “Княз Александър І Батенберг” от № 1 до № 53;

   Север – ул. “Съборна” от № 2 до № 4, бул. “Цар Борис ІІІ Обединител” от № 89 до № 93;

   Юг – бул. “Кн. Мария Луиза” от № 1 до № 19;

    

   Четвърти район, обслужван от ПИ Пенко Димитров Божилов тел. 032 932425 с граници:

   Изток – бул. “Източен” от № 55 до № 95;

   Запад – ул. “Митрополит Панарет” от № 2 до № 30, ул. “Ив. Перпелиев” от № 1 до № 5, бул. “Кн. М. Луиза”, Централна поща;

   Север – ул. “Иван Страцимир” от № 2 до № 30, ул. “Струма” от № 2 до № 30, ул. “Мадара”, бул. “Кн. Мария Луиза” от № 44 до № 54;

   Юг – ул. “Кап. Райчо” от № 1 до № 95;

    

   Пети район, обслужва от ПИ Иван Баламджиев тел. 032 932421 с - граници:

   Изток – бул. “Източен” от № 53 до № 57;

   Запад - бул. “Цар Борис ІІІ Обединител” от № 125 до № 155;

   Север - ул. “Кап. Райчо” от № 2 до № 90;

   Юг – ул. “Богомил” от № 1 до № 59;

    

   Шести район, обслужва от ПИ Бисер Попов тел. 032 932418 с граници: Изток – бул. “Източен” от № 1 до № 51;

   Запад – няма

   Север – ул. “Богомил” от № 2 до № 84;

   Юг – бул. “Христо Ботев” от № 65 до № 115;

    

   Седми район, обслужва от ПИ Петко Рангелов Дишкелов тел. 032 932418 с граници: Изток и юг – бул. “Менделеев” от № 1 до № 37;

   Запад – бул. “Найчо Цанов” от № 1 до № 17;

   Север – бул. “Христо Ботев” от № 90 до № 152;