МВР

ОД Пловдив

 

Сектор "Охрана на обществения ред и териториална полиция"

 

• Осъществява контрол и методическа помощ на подразделенията “Охранителна полиция” в региона по направленията им на дейност: териториална полиция, патрулно - постова дейност;
• Охрана на масово-публични мероприятия;
• конвойна дейност,
• контрол над общоопасните средства;
• контрол на частната охранителна дейност;
• други възложени им със законови и подзаконови нормативни актове.
• Работа по молби, жалби и сигнали на граждани
• Изпълнява конкретни задачи по прилагане модела “Полиция в близост до обществото” и нормативните актове на МВР.

Структура:

• Група „ Териториална Полиция”
• Група „ Патрулно Постова Служба”
• Група „ Контрол на общоопасни средства ”
• Група „ Дом за временно настаняване на пълнолетни лица и отрезвител”