МВР

ОД Пловдив

 

Български лични документи                                           MdaarLogBG

                 - подмяна поради изтичане на срока на валидност;
                 - подмяна при вече изтекъл срок на валидност;
                 - подмяна при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия или транслитерация;
                 - издаване на дубликат при повреждане, унищожаване, изгубване или кражба на документа.

    Във всички останали случаи, заявленията се подават само в сектор „Пътна полиция“ (КАТ).

    • В Центровете за административно обслужване при ОДМВР-Пловдив, удобен и лесен достъп за хора с увреждания е осигурен в сградите на Второ РУ, Трето РУ, Пето РУ и Шесто РУ, РУ-Асеновград и РУ-Карлово. 
    • Може да подмените личните си карти и паспорти и преди изтичане срока на тяхната валидност.