МВР

ОД Пловдив

 

Български лични документи                                           MdaarLogBG

  Адрес: гр. Пловдив, ул. “Волга” № 70

  Телефон за информация – 032/932879

  Електронна поща: [email protected]

  Началник сектор – К. Марков
  Приемни дни: понеделник и четвъртък – от 10:00 ч. до 12:00 ч.

  Работно време на сектор “Български документи за самоличност”:
  от понеделник до петък от 08:30 ч. до 17:30 ч. – непрекъснато.

  Работно време на звената “Български документи за самоличност” към Районите управления на ОДМВР-Пловдив:

  от понеделник до петък  от 08:30 ч. до 17:30 ч. с почивки от 10:00 ч. до 10:20 ч., от 12:00 ч. до 13:00 ч. и от 15:00 ч. до 15:30 ч.

  Банкова сметка за заплащане на такси за български лични документи:

  IBAN: BG96 UNCR 9660 3159 8981 12               BIC: UNCRBGSF

  Таксите могат да бъдат заплатени по посочената банкова сметка чрез ПОС-устройство на гише в звената „БДС“, в предпочитана от гражданите банка, посредством пощенски паричен превод, чрез някоя от системите за разплащане в интернет, чрез електронно банкиране, чрез фирми предоставящи платежни услуги или в брой на касата на Областна дирекция на МВР – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Богориди“ № 7.

  Уведомяваме Ви, че гражданите с валиден постоянен адрес на територията на област Пловдив могат да подават заявления за подмяна на свидетелство за управление на МПС при посочените по-долу условия и за издаване на лична карта и/или паспорт във всяко Районно управление на МВР при ОДМВР-Пловдив.

  Заявления за издаване на свидетелства за управление на МПС могат да се подават във всички Районни управления на МВР при ОДМВР-Пловдив, само за обикновена услуга (до 30 дни), в случай на:

  • подмяна поради изтичане на срока на валидност;
  • подмяна при вече изтекъл срок на валидност;
  • подмяна при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия или транслитерация;
  • издаване на дубликат при повреждане, унищожаване, изгубване или кражба на документа.

  Във всички останали случаи, заявленията се подават само в сектор „Пътна полиция“ (КАТ).

  Уведомяваме Ви, че в Центровете за административно обслужване при ОДМВР-Пловдив, удобен и лесен достъп за хора с увреждания е осигурен в сградите на Второ РУ, Трето РУ, Пето РУ и Шесто РУ, РУ-Асеновград и РУ-Карлово.

  Уведомяваме ви, че може да подмените личните си карти и преди изтичане срока на тяхната валидност.  Предоставяни административни услуги

  Принудителни административни мерки по ЗБЛД

  Ред за подаване на заявления и получаване на лична карта и паспорт

  Често задавани въпроси

  ХАРТА НА КЛИЕНТА

  Такси за издаване на български лични документи

  Заверки и легализации

  Описания на дейностите по осигуряване на административните услуги

  Описания на дейностите по осигуряване на административните услуги - английски

  Нормативни документи

  Бланки и образци