МВР

ОД Пловдив

 

Сектор Миграция MdaarLogBG

 

Адрес: гр. Пловдив, ул.”Волга” № 70 

e-mail: [email protected]

Гишета за административно обслужване:
Работно време: 08.30 - 17.30 ч. почивка от 12.00 – 13.00ч.
Телефон: 032/ 932 897 и 032/ 932 898