МВР

ОД Пловдив

 

РУ град Раковски

 Началник: Самуил Хаджиев ВПД

 приемен ден: понеделник от 9.00  до 11.00 часа

 Адрес:град Раковски
  ул.”Христо Ботев” 41

  Тел: Тел: 03151/5050- дежурна част

 e-mail: [email protected]

 Полицейски участък - Брезовотел: 03191/24-45

 

 РУ- Раковски обслужва общините  Раковски и Брезово, които имат  обща площ 726 кв.км. и население около 42 000 жители живущи в 23 населени места, от които 2 града и 21 села.

 Обслужваната от управлението територия граничи на север с РУ- Казанлък и Карлово, на изток с района на РУ-Чирпан, на юг с РУ-Асеновград и на запад с РУ-Труд и РУ-Хисаря.

 

 

   

   

   

   

   

  Информация за Полицейските инспектори,
  обслужващи Община Раковски

  ПЪРВИ РАЙОН(1) - гр. Раковски и прилежащата му територия

  Полицейски инспектор Иван Йосифов Гаджев

  Приемно време:

  Гр. Раковски, кв. Ген. Николаево, ул. “Христо Ботев” № 41

  Понеделник от 09.00 до 11. 00 часа и от 13. 30 до 16. 00 часа
  Сряда от 09.00 до 11. 00 часа
  Четвъртък от 09.00 до 12.00 часа
  Петък от 13.30 до 16.00 часа

  Гр. Раковски, кв. Секирово, бул. “Г. Раковски” № 171Б /бивша автогара/
  Вторник от 09.00 до 11.00 часа
  Петък от 09.00 до 12.00 часа

  Телефон за връзка: 032/ 933717

    

   - ПЪРВИ МИКРОРАЙОН - кв. ”Ген.Николаево” северозападно от бул. “Г. Раковски”, южно от ул. “Москва” в отсечката между булеварда и ул. “М. Добромиров”, западно от ул. ”М. Добромиров” до изхода в посока гр. Брезово с прилежащото за този район землище.

   Мл.Полицейски инспектор Любомир Йосифов Гюлов

   Приемно време:

   Гр. Раковски, кв. Ген. Николаево, ул. “Христо Ботев” № 41

   Сряда от 09.00 до 12. 00 часа
   Петък от 09.00 до 12.00 часа

   Телефон за връзка: 032/ 933717

    

   - ВТОРИ МИКРОРАЙОН - кв. “Ген. Николаево” югоизточно от бул. “Г. Раковски”, северно от ул. “Москва” в отсечката между булеварда и ул. “М. Добромиров”, източно от ул. “М. Добромиров” до изхода в посока гр. Брезово с прилежащото за този район землище.

   Мл.Полицейски инспектор Александър Иванов Романов

   Приемно време:

   Гр. Раковски, кв. Ген. Николаево, ул. “Христо Ботев” № 41

   Вторник от 09.00 до 12.00 часа
   Четвъртък от 09.00 до 12.00 часа

   Телефон за връзка: 032/ 933717

    

   - ТРЕТИ МИКРОРАЙОН -кв. ”Секирово” с прилежащото му землище.

   Мл.Полицейски инспектор Йовко Стефанов Романов

   Приемно време:

   Гр. Раковски, кв. Секирово, бул. “Г. Раковски” № 171Б /бивша автогара/

   Понеделник от 13.30 до 16.00 часа
   Сряда от 09.00 до 12.00 часа

   Телефон за връзка: 032/ 933717

    

   - ЧЕТВЪРТИ МИКРОРАЙОН -кв. ”Секирово” с прилежащото му землище.

   към момента се обслужва от ПИ Иван Гаджев

    

   

   

  ВТОРИ РАЙОН(2) - село Белозем, обхваща селищата Белозем, Чалъкови, Шишманци и Болярино от Община Раковски. Районът от юг и юго-изток граничи с РУП гр. Асеновград и РУП гр. Чирпан, от север с райони Раковски и Брезово и от запад със Стряма и РУП -Труд.

   

  Полицейски инспектор Миньо Борисов Борисов

  Приемно време:

  С. Белозем, ул. “Люлин” №1
  Понеделник от 13. 30 до 16. 00 часа

  В с. Чалъкови няма обособена стая за прием на граждани, но се използва
  стая в сградата на кметството.
  Вторник от 09. 00 до 12. 00 часа

  с. Шишманци - обособена приемна стая намираща се в НЧ “Св. Св. Кирил
  и Методий” първи етаж:
  Сряда от 09. 00 до 12. 00 часа

  с. Болярино - обособена приемна стая, намираща се в сградата на
  кметството:
  Четвъртък от 13. 30 до 16. 00 часа

  Телефон за връзка: 03159/ 2033 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Белозем;

  Сл. тел: 03154/ 2221 на Кмета на с. Чалъкови

  Сл. тел: 03157/ 2221 на Кмета на с. Болярино

   

  - ПЪРВИ МИКРОРАЙОН - район Белозем, обхващащ селата Белозем и Чалъкови, с прилежащото им землище и население

   Мл.Полицейски инспектор Димитър Йорданов Минчев

   

  Приемно време:

  С. Белозем, ул. “Люлин” №1
  Вторник от 09. 00 до 12. 00 часа
  Петък от 09. 00 до 12. 00 часа

  В с. Чалъкови няма обособена стая за прием на граждани, но се използва
  стая в сградата на кметството.
  Понеделник от 13. 30 до 16. 00 часа
  Четвъртък от 13. 30 до 16. 00 часа

  Телефон за връзка: 03159/ 2033 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Белозем ;

  Сл. тел: 03154/ 2221 на Кмета на с. Чалъкови

   

  - ВТОРИ МИКРОРАЙОН - селата Шишманци и Болярино, с прилежащото им землище и население

  Мл.Полицейски инспектор Георги Пройчев Георгиев

  Приемно време:

  с. Шишманци - обособена приемна стая намираща се в НЧ “Св. Св. Кирил
  и Методий” първи етаж:
  Вторник от 09. 00 до 12. 00 часа
  Четвъртък от 09. 00 до 12. 00 часа

  с. Болярино - обособена приемна стая, намираща се в сградата на
  кметството:
  Понеделник от 13. 30 до 16. 00 часа
  Сряда от 13. 30 до 16. 00 часа

  Телефон за връзка: 03159/ 2033 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Белозем

  Сл. тел: 03157/ 2221 на Кмета на с. Болярино

   

  - ЧЕТВЪРТИ МИКРОРАЙОН - включващ селата Стрелци и Сърнегор от Община Брезово и прилежащите им землища

  към момента се обслужва от ПИ Иван Василев

   

   

  ТРЕТИ РАЙОН(3) - село Стряма, обхваща селищата Стряма и Момино село от Община Раковски и Пъдарско, Стрелци, Сърнегор, Борец и Върбен от Община Брезово

   

  Полицейски инспектор Иван Динков Василев

  Приемно време:

  С. Стряма обособена приемна стая в сградата на кметството – втория етаж
  Понеделник от 09. 00 до 12. 00 часа

  с. Момино село, Община Раковски
  Вторник от 13. 00 до 16. 00 часа

  с. Стрелци, Община Брезово
  Вторник от 09. 00 до 12. 00 часа

  с. Пъдарско, Община Брезово
  Сряда от 09. 00 до 12. 00 часа

  с. Сърнегор, Община Брезово
  Сряда от 15. 30 до 17. 00 часа

  с. Върбен, Община Брезово – сградата на кметството, на първия етаж
  Четвъртък от 13. 30 до 16. 00 часа

  с. Борец, Община Брезово – сградата на кметството на втория етаж
  Петък от 09. 00 до 12. 00 часа

  Телефон за връзка: 03153/ 2333 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Стряма

   

  - ПЪРВИ МИКРОРАЙОН - с. Стряма и прилежащата му територия и население

   Мл.Полицейски инспектор Франц Николов Гечев

   

  Приемно време:

  с. Стряма - обособена приемна стая намираща се на втория етаж в
  кметството на селото
  Вторник от 09. 00 до 12. 00 часа
  Сряда от 09. 00 до 12. 00 часа
  Четвъртък от 09. 00 до 12. 00 часа

  Телефон за връзка: 03153/ 2333 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Стряма

   

  - ВТОРИ МИКРОРАЙОН - с включва селата Момино село от Община Раковски и Пъдарско от Община Брезово и прилежащите им землища

   Мл.Полицейски инспектор Стефан Стоянов Галибарски

   

  Приемно време:

  с. Момино село, Община Раковски - в сградата на кметството І-ви етаж
  Понеделник от 13. 30 до 16. 00 часа
  Четвъртък от 13. 00 до 16. 00 часа
  Петък от 09. 00 до 12. 00 часа

  с. Пъдарско, Община Брезово - в сградата на кметството първи етаж
  Понеделник от 09. 00 до 12. 00 часа
  Четвъртък от 09. 00 до 12. 00 часа

  Телефон за връзка:

  03153/ 2333 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Стряма

  Сл. тел: 03155/ 2321 с. Момино село

  Сл. тел: 031992/ 2221 с. Пъдарско

   

  - ТРЕТИ МИКРОРАЙОН - включващ селата Борец и Върбен от Община Брезово и прилежащите им землища

   Мл.Полицейски инспектор Йосиф Венков Митов

   

  Приемно време:

  с. Борец, Община Брезово – кметство ІІ етаж
  Понеделник от 09. 00 до 12. 00 часа
  Сряда от 13. 30 до 16. 00 часа
  Петък от 09. 00 до 12. 00 часа

  с. Върбен, Община Брезово – кметство Іетаж
  Понеделник от 13. 30 до 16. 00 часа
  Сряда от 09. 00 до 12. 00 часа

  Телефон за връзка: Сл. тел: 03153/ 2333 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Стряма

   

   

   

   

   

  Информация за Полицейските инспектори,
  обслужващи Община Брезово

  ЧЕТВЪРТИ РАЙОН(4) - Участък Полиция гр. Брезово, обхваща част от населените места в община Брезово, съответно гр. Брезово и селата Тюркмен, Чоба, Зелениково, Розовец, Чехларе, Свежен, Бабек, Отец Кирилово, Дрангово и Златосел

   

  Полицейски инспектор Тодор Димов Георгиев -

  обслужващ гр. Брезово и селата Тюркмен, Чоба, Зелениково, Розовец, Чехларе, Свежен, Бабек, Отец Кирилово, Дрангово и Златосел от Община Брезово

  Приемно време:

  Гр. Брезово в сградата на Участък “Полиция”, ул. “М. Домосчийски” № 8
  Вторник от 09. 00 до 11. 00 часа
  Четвъртък от 14. 00 до 15. 00 часа

  с. Чоба
  Вторник от 09. 00 до 11. 00 часа
  Четвъртък от 14. 00 до 16. 00 часа

  с. Тюркмен
  Понеделник от 09. 00 до 11. 00 часа
  Сряда от 14. 00 до 16. 00 часа

  с. Бабек
  Понеделник от 10. 00 до 12. 00 часа

  с. Дрангово
  Сряда от 09. 00 до 11. 00 часа

  с. Златосел
  Петък от 09. 00 до 11. 00 часа

  с. Зелениково
  Понеделник от 10. 00 до 12. 00 часа
  Сряда от 14. 00 до 16. 00 часа

  Телефон за връзка: 032/ 933741 приемна на ПИ и мл. ПИ в гр. Брезово;

  03191/2445 приемна на ПИ и мл. ПИ в гр. Брезово

   

  - ПЪРВИ МИКРОРАЙОН - включващ гр. Брезово и прилежащото му землище

   Мл.Полицейски инспектор Йонко Тодоров Пенев

   

  Приемно време:

  Гр. Брезово в сградата на Участък “Полиция”, ул. “М. Домосчийски” № 8
  Понеделник от 10. 00 до 12. 00 часа
  Сряда от 14. 00 до 16. 00 часа
  Петък от 15. 00 до 17. 00 часа

  Телефон за връзка: 032/ 933741 приемна на ПИ и мл. ПИ в гр. Брезово;

  03191/2445 приемна на ПИ и мл. ПИ в гр. Брезово

   

  - ВТОРИ МИКРОРАЙОН - включващ селата Чоба и Тюркмен и прилежащите им землища

   към момента се обслужва от ПИ Георгиев

   

  Приемно време:

  В село Чоба има обособена приемна стая за прием на граждани от ПИ и мл. ПИ.

  - ТРЕТИ МИКРОРАЙОН - включва селата Отец Кирилово, Дрангово и Златосел и прилежащата им територия

   Мл.Полицейски инспектор Красимир Йосифов Друмчийски

   

  Приемно време:

  С. Отец Кирилово
  Понеделник от 09. 00 до 11. 00 часа

  С. Дрангово – обособена приемна стая в кметството
  Сряда от 09. 00 до 11. 00 часа

  С. Златосел
  Петък от 09. 00 до 11. 00 часа


  Телефон за връзка: 032/ 933741 приемна на ПИ и мл. ПИ в гр. Брезово;

  03191/2445 приемна на ПИ и мл. ПИ в гр. Брезово

   

  - ЧЕТВЪРТИ МИКРОРАЙОН - включващ селата Зелениково и Чехларе и прилежащите им землища

   Мл.Полицейски инспектор Миньо Стефанов Черняев

   

  Приемно време:

  С. Зелениково
  Понеделник от 10. 00 до 12. 00 часа
  Сряда от 14. 00 до 16. 00 часа

  С. Чехларе
  Петък от 10. 00 до 12. 00 часа

  Телефон за връзка: 032/ 933741 приемна на ПИ и мл. ПИ в гр. Брезово;

  03191/2445 приемна на ПИ и мл. ПИ в гр. Брезово

   

  - ПЕТИ МИКРОРАЙОН - включващ селата Свежен, Бабек и Розовец и прилежащите им землища

   Мл.Полицейски инспектор Стоян Маринов Муевски

   

  Приемно време:

  С. Бабек
  Понеделник от 10. 00 до 12. 00 часа

  С. Розовец
  Сряда от 14. 00 до 16. 00 часа

  С. Свежен
  Петък от 10. 00 до 12. 00 часа

  Телефон за връзка: 032/ 933741 приемна на ПИ и мл. ПИ в гр. Брезово;

  03191/2445 приемна на ПИ и мл. ПИ в гр. Брезово