МВР

ОД Пловдив

 

"Доставка на топлинна енергия за отопление от "ЕВН България Топлофикация" ЕАД за сгради, предоставени за управление на ОД МВР Пловдив на територията на гр. Пловдив по две обособени позиции:

17 окт 2017

"Доставка на топлинна енергия за отопление от "ЕВН България Топлофикация" ЕАД  за сгради, предоставени за управление на ОД МВР Пловдив на територията на гр. Пловдив по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - "Доставка на топлинна енергия за отопление от "ЕВН България Топлофикация" ЕАД за самостоятелни сгради, предоставени за управление на ОДМВР-Пловдив на територията на гр. Пловдив

Обособена позиция № 2 -  "Доставка на топлинна енергия за отопление от "ЕВН България Топлофикация" ЕАД за сгради в етажна собственост, предоставени за управление на ОД МВР Пловдив на територията на гр. Пловдив“

Решение

Договор по Обособена позиция № 1

Договор по Обособена позиция № 2

Обявление за приключен договор Позиция 1

Обявление за приключен договор Позиция 2

 26 февруари 2021 | 14:14