МВР

ОД Пловдив

 

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ“

17 сеп 2018

Обявление
Решение
Документация
Приложение № 1-Технически спецификаци
EEДОП
Образци


Разяснение

Протокол №1
Протокол №2

Съобщение

Протокол №3
Решение за определяне на изпълнител

Обявление
Договор

 07 януари 2019 | 16:21