МВР

ОД Пазарджик

 

Статистически данни

Статистика за престъпността на територията на област Пазарджик за периода 01.01.2021г. - 30.06.2021г.

Статистика за престъпността на територията на област Пазарджик за периода 01.01.2020г. - 31.12.2020г.

Статистика за престъпността на територията на област Пазарджик за периода 01.01.2019г. - 31.12.2019г.

Статистика за престъпността на територията на област Пазарджик за периода 01.01.2018г. - 31.12.2018г.

Статистика за престъпността на територията на област Пазарджик за периода 01.01.2017г. - 31.12.2017г.

Статистика за престъпността на територията на област Пазарджик за периода 01.01.2017г. - 30.06.2017г.

Статистика за престъпността на територията на област Пазарджик за периода 01.01.2016г. - 31.12.2016г.

Статистика за престъпността на територията на област Пазарджик за периода 01.01.2016г. - 30.06.2016г.

Статистика за престъпността на територията на област Пазарджик за периода 01.07.2015г. - 31.12.2015г.

Статистика за престъпността на територията на област Пазарджик за периода 01.01.2015г. - 30.06.2015г.

Статистика за престъпността на територията на област Пазарджик за периода 01.07.2014г. - 31.12.2014г.

Статистика за престъпността на територията на област Пазарджик за периода 01.01.2014г. - 31.08.2014г.