МВР

ОД Пазарджик

 

За областта

 

 

Административният център на областта гр. Пазарджик е основан през 1485 година като важна станция на главния път през Балканския полуостров - от Белград през Траянови врата за Цариград. Тази станция в турско време се свързва с Босненския или Адриатическия път, който идва откъм запад, през Северна Македония - Кюстендил - Самоков - Момино-клисурския проход. От Пазарджик започва и водния път по Марица. Така градът се оформя като важен кръстопът на пътищата в най-западната част на Тракийската низина. Така градът се оформя като важен кръстопът на пътищата в най-западната част на Горнотракийската низина. Пазарджик става център на отделна административна единица – кааза (до Освобождението през 1878 г.).
Днес Област Пазарджик е една от 28-те области в страната съгласно административно-териториалното деление на България от 1999г.  След присъединяването на Република България към Европейският съюз, за целите на стратегическото планиране, територията на страната беше разделена на шест региона: Североизточен, Северен Централен, Северозападен, Югоизточен, Южен Централен и Югозападен. Пазарджишка област се намира в Южен Централен регион заедно с Пловдивска, Смолянска, Кърджалийска и Хасковска области.
С Указ №1 от 05.01.1999г. на Президента на Република България са утвърдени границите и административните центрове на области и общини. Област с административен център град Пазарджик включва общините: Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември и Стрелча;
В административно отношение днес Пазарджишка област се състои от 11 самоуправляващи се общини, които включват общо 117 населени места и 96 кметства, разположени на територия 4458 кв. км., представляващо 4% от територията на страната.