МВР

ОД Пазарджик

 

Достъп до обществена информация

         Достъп до обществена информация в РДПБЗН - Пазарджик се предоставя по редa, предвиден в Закона за достъп до обществена информация, съгласно Вътрешни правила за организацията на работа в МВР по постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация след подаване и регистриране на заявление със задължителни реквизити (по образец).

Заявления по Закона за достъп до обществена информация се получават:

  • на гише административно обслужване в  "Деловодство" в сградата на РДПБЗН - Пазарджик на адрес:  гр. Пазарджик, ул. "Константин Величков" № 66, тел.034/ 434 055;
  • по поща на адрес: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Пазарджик на адрес: гр. Пазарджик, ул. "Константин Величков" № 66;
  • по електронен път, изпратено на електронна поща с адрес – [email protected];
        
  • В структурните звена на РДПБЗН – Пазарджик, както следва: 

Териториално звено
РДПБЗН/РСПБЗН

ПК

ОБЩИНА

АДРЕС

тел

РДПБЗН Пазарджик

4400

Пазарджик

ул. "Константин Величков" № 66

034/ 434055

РСПБЗН Батак

4580

Батак

ул. "Петър Кънев" № 8

034/ 434599

РСПБЗН Белово

4470

Белово

ул. "Лъките" № 6

034/ 434666

РСПБЗН Велинград

4600

Велинград

ул. "Криволак" № 21

034/ 434720

РСПБЗН Пазарджик

4400

Пазарджик

ул. "Константин Величков" № 66

034/ 434050

РСПБЗН Панагюрище

4500

Панагюрище

ул. "Георги Бозаджиев" № 26

034/ 434826

РСПБЗН Пещера

4550

Пещера

ул. "д-р Петър Цикалов" № 1

034/ 434520


Заявление за достъп до обществена информация
Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация