МВР

ОД Пазарджик

 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ОДМВР – Пазарджик и форматите, в които е достъпна.

Заповед, определяща Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ОДМВР – Пазарджик и форматите, в които е достъпна, 2021г.

Заповед, определяща Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ОДМВР – Пазарджик и форматите, в които е достъпна, 2020г.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ОДМВР – Пазарджик и форматите, в които е достъпна, 2019 г.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ОДМВР – Пазарджик и форматите, в които е достъпна, 2018 г.