МВР

ОД Пазарджик

 

Комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили и мотоциклети, стопанисвани от ОДМВР Пазарджик, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им за срок от 12 календарни месеца.

11 апр 2017

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка по чл.20 ал.3 от ЗОП

1. Обява

2. Документация

3. Приложение №1 - техническа спецификация

4. Съобщение

5. Информация за удължаване на първоначалния срок

6. Протокол

 23 май 2017 | 16:47