МВР

ОД Пазарджик

 

Комплексна усулга за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили и мотоциклети, стопанисвани от ОДМВР Пазарджик, с включени резерни части, материали и консумативи необходими за извършването им за срок от 12 календарни месеца.

29 май 2018

Обява
Документация
Приложение №1 - техническа спецификация

Съобщение
Информация за удължаване на първоначалния срок

Протокол

Договор

 29 май 2018 | 10:06