МВР

ОД Пазарджик

 

Доставка на природен газ за отопление на сгради, ползвани от Областна дирекция на МВР – Пазарджик: ОДМВР – Пазарджик пл. „Съединение“ № 3, сектор „Пътна полиция“ ул. „Пловдивска“ № 84, РУ Пещера ул. „Проф. д-р Цикалов“ № 1 гр. Пещера

22 яну 2019

Решение за откриване на процедура

Приключен договор от 2016г.

Писмо до Овергаз
Писмо от АОП
Договор CNT-147702
Договор CNT-147708
Договор CNT-147711
Лицензия за снабдяване
Лицензия за разпределение
Обявление за обществена поръчка

 05 март 2019 | 13:19