МВР

ОД Плевен

 

Новини

Пожарна безопасност през летния сезон

С настъпване на засушаването и появата на суха тревна растителност многократно се повишава рискът от пожари. Много често сухата растителност се пали, без да се спазват необходимите мерки за пожарна безопасност и пламъците могат да засегнат сгради, земеделски или горски насаждения, а също застрашават човешкия живот. Наглед безобидни на вид запалвания са причина за развитие на големи пожари, които изпепеляват вилни и стопански постройки, горски масиви и насаждения. Реална е опасността пламъкът от една клечка кибрит да прерасне в горски пожар или да обхване масив с житни култури, с трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки и да нанесе значителни икономически и екологични щети.
От началото на месец юли 2021 година до 2 август са възникнали общо 289 пожара,  от които в стърнища, житни блокове, сухи треви, нискостеблена растителност  и отпадъци са 212.
Напомняме, че е категорично забранено паленето на открит огън и извършването на огневи работи в горските територии извън определените за целта места, както и на стърнища и суха трева като  санкциите за нарушителите са в размер от 200 до 2 000 лв.
Изрично се забранява паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви със зърнено житни култури и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата, както и паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици).
През целия пожароопасен сезон служителите от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Плевен осъществяват засилен контрол за спазване изискванията за пожарна безопасност от страна на всички юридически и физически лица – собственици и ползвателите на горски територии и земеделски земи, както и лицата пребиваващи или извършващи дейности в близост да тях.
За да се намали риска от пожари през летния сезон е необходимо:
- Да не се пали огън на открито във ветровито време.
- Да се проявява изключителна предпазливост при палене на огън за битови цели в селските дворове. Огнището трябва да бъде обезопасено!
- Огънят следва да бъде обилно загасен с вода и засипан с пясък.
- Да се почистят сухата растителност и горимите отпадъци на разстояние 5 метра около сгради, вили, открити складове, промишлени, търговски обекти и стопанските дворове и сеновали.
- Изключително опасно е изхвърлянето на фасове от балкони, както и в близост до горски и земеделски площи, както и на стъклени бутилки, които могат да имат ефекта на лупа.
 Призоваваме гражданите за отговорно поведение сред природата и в местата с повишена пожарна опасност като в близките дни, в които е обявен висок риск от пожарна опасност и много топло и сухо време, да се ограничат до минимум дейностите в земеделски земи и горски територии, като се извършват най-необходимите свързани с прибиране на реколтата.

При пожар в дома, в двора, в полето или в гората, незабавно съобщете на телефон 112.


03 авг 2021

Как да се защитим от крадци

 

Имуществените престъпления са структуроопределящи за региона, обслужван от ОДМВР – Плевен. През първите шест месеца на 2021 година е отчетен спад на регистрираните престъпления в сравнение със същия период на 2020 год. с 40.81%. Прецизна оперативна работа на служителите от ОДМВР – Плевен довежда до повишаване на разкриваемостта на кражбите с 2.37%. Но въпреки тази статистика през летните месеци има риск за сигурността на вашите домове, свързан с отпуските на собствениците и дългото отсъствие от жилищата.
Взломните домови кражби се извършват по всяко време на годината, но през топлите месеци се характеризират с устойчивост. Криминалните престъпления се извършват предимно в почивните и празнични дни и през светлата част от денонощието, в зависимост от начина на проникването им в жилището.
Извършителите действат в група, с използване на МПС и мобилна техника, с висока степен на организираност преди, по време и след извършване на деянието.
По начин на извършване най – висок дял заемат взломните домови кражби чрез взломяване на секретен патронник на входна врата.
Кражбите чрез взломяване на балконска врата или прозорец се извършват през тъмната част от денонощието в почивните и празнични дни, когато голяма част от населението напуска най-вече града и жилищата остават без надзор.
При кражбите, чрез използване на оригинален, подбран или подправен ключ, извършителите по една или друга причина са близки или познати на потърпевшите, което е спомогнало осигуряването на ключ, а така също придобиване на информация за наличието на пари, аудио – видео техника и други вещи, предмет на престъпни посегателства.
Най – често се крадат пари, валута, злато, мобилни апарати, облекло, козметика, както и аудио – видео и друга техника. Извършителите са толкова дръзки, че понякога проникват в домовете, през широко отворените прозорци, докато стопаните им спят.  Бандата крадци може да наброява над трима извършители, в зависимост от това колко добре е охранявано жилището и какво ценно могат да отмъкнат от него. Времето, необходимо за престъплението, е от 3 до 5 минути. В повечето случаи влизат в апартаментите само след внимателно проучване какво могат да отмъкнат. Краде се във всички квартали, без изключение.
Голяма част от взломните прониквания стават през прозорците, а не през входните врати. Секунди са необходими за отварянето на един РVС профил. Стъклените интериорни врати са популярно и красиво решение, което осигурява достъп до градината и позволява да виждате двора. Честото им използване може да изиграе лоша шега за сигурността на жилището Ви – трябва да се уверите, че те са винаги заключени, когато не сте у дома. Ако действа по поръчка и знае какво търси обирджията ще си свърши работата за пет минути. Ако влезе без предварителна информация, ще му отнеме повече от 10 минути, за да се ориентира какво да вземе. За да избегнете кражби в домовете си през лятото подобрете сигурността:
- Важно е да свикнете със заключването на входната врата, когато влизате и излизате от дома. Заключването и обезопасяването на имота е първата стъпка към предпазването от крадци;
- Вратите трябва да имат шпионка, за да може да знаете кой ви търси, без да е необходимо да допуснете непознат в жилището;
- Прозорците трябва да бъдат еднакво устойчиви и безопасни, да имат добра ефективна система за затваряне, за да се предотврати лесното им отваряне отвън;
-  Много крадци влизат в къщите през плъзгащи се врати, затова е важно професионалистът да монтира добра плъзгаща се врата със силна и ефективна брава, която също да има панти, които да предотвратят принудителното отваряне. Плъзгащите врати трябва да имат заключващ механизъм;
- Всеки път, когато напуснете дома или дори през нощта, когато заспите, е препоръчително да затворите прозорците;
- Препоръчваме инсталирането на охранителни аларми, когато живеем в много голям имот, прекарваме твърде много време далеч от дома, имаме много ценности или живеем в зона с висок риск от кражби.
- Видеонаблюдението е добра възможност за вашата сигурност.
В домовете осветлението е фундаментално:
- Трябва да имате добра система на осветление, която помага да се направи домът по-малко уязвимо пространство. Крадците са приятели на мрака и тъмнината, защото им позволяват да се скрият и да влизат в домовете, без да се виждат.
- Инсталирайте енергоспестяващи крушки над главната врата на дома и във всички входове, за да бъдат тези места винаги осветени.;
- Зоните, прилежащи към дома, като градините, също трябва да бъдат адекватно осветени. Може да инсталирате датчици за движение, които включват всеки път, когато някой минава през зоната;
- Когато инсталирате осветителната система, позволете да бъдете съветвани от професионалист.
Когато пътуваме:
За крадците най-доброто време за кражба е дом, когато са сигурни, че никой не е в него – по време на ваканциите ни. Важни съвети, когато планирате да напуснете жилището за няколко дни или седмици:
- Не разгласявайте факта, че отивате на почивка. Това е нещо, което хората, близки до вас, трябва да знаят, но не всички, по този начин вие сте по-малко уязвими към приятелите на другите хора, които разбират.
- Преди да напуснете къщата, уверете се, че сте затворили всички прозорци, плъзгащи се врати и входни врати на вашия дом.
- Ако ще прекарате много време далеч от дома, важно е жилището ви да е обитавано. Най-добре е да инсталирате таймери на осветлението, за да ги включите и изключите, в зададеното време, така че ще бъде по-трудно да се определи дали сте вкъщи или не.
- Ако пътувате за дълго, помолете съсед или роднина да взема пощата ви. Няма по-добра индикация, че къщата е сама, отколкото пощенската кутия, пълна с писма и купчини сметки и рекламни брошури;
- Ако имате аларма, я активирайте, преди напускане на дома.
Основното: Никога не оставяйте входната врата на сградата отворена, нито тази на дома си. Затворете много добре с ключ и ако веднъж сте си тръгнали и се върнете за нещо забравено, помнете – не оставяйте вратата отворена, за секунди някой може да се промъкне в дома ви.
Отворените прозорци за проветряване през горещите летни дни и нощи осигуряват лесен достъп на недоброжелатели до Вашите ценности. Дръжте ценните предмети у дома скрити.
Затваряйте и заключвайте прозорците. В топлите месеци е много изкушаващо да оставите прозорците отворени през нощта. Прозорците на приземните етажи могат да осигурят лесен достъп до имота на неканени лица, затова е важно да не ги оставяте отворени, или да инсталирате допълнителни механизми за сигурност, ако искате да са отворени.

Всички сме уязвими – важно е да не забравяме, че никой от нас не е в безопасност от кражба в дома, така че е необходимо да бъдем превантивни, да инвестираме време и пари в нашата сигурност. Това е най-сигурният начин да избегнем  нападение в собствения ни дом.


03 авг 2021

Акция на Пътна полиция за опазване живота на уязвимите участници в движението по пътищата

Акцент в разпоредените от отдел „Пътна полиция“- ГДНП мерки в периода до 3 август е засиленият контрол спрямо отнемането на предимство на пешеходци, велосипедисти и мотоциклетисти

Заради повишения автомобилен трафик през летните месеци се увеличава и рискът от пътнотранспортни произшествия. От началото на юли пътните инциденти със загинали и ранени зачестиха и в тази връзка отдел „Пътна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“ - МВР, със съдействието на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ организира от 28 юли до 3 август специализирана полицейска операция, насочена към ограничаване на предпоставките за катастрофи. През посочения период са предприети мерки за засилен контрол, като акцентът е поставен върху отнемането на предимство на уязвими участници в движението като пешеходци, велосипедисти и мотоциклетисти, както и  недопускането на нарушения от тяхна страна.
Пешеходците трябва да пресичат на обособените за това места, като е важно възрастните да дават пример с поведението си, особено в присъствието на деца. Пътните полицаи са насочили вниманието си и към водачите на моторни превозни средства, които отнемат предимството на пешеходци.

Водачите на велосипеди и индивидуални електрически превозни средства (ИЕПС) трябва да управляват превозни средства с изправни спирачки и снабдени със звънец. Пътните полицаи ще контролират движението по всички пътища на страната и напомнят, че по автомагистралите е забранено движението за велосипеди и ИЕПС.
Водачите на двуколесни превозни средства (мотопеди и мотоциклети) трябва да са правоспособни водачи, да се движат с технически изправни и регистрирани превозни средства. Контролните органи ще следят и за състоянието и видимостта на табелата с регистрационния номер.
По време на операцията водачите ще бъдат проверявани с технически средства, за да не се допуска управление на превозното средство след употреба на алкохол и/или наркотици.
Пътна полиция напомня, че използването на защитни каски и обезопасителни колани от водачи и пътници на/в моторни превозни средства е задължително, а организирането на нерегламентирани състезания се наказва от закона.


02 авг 2021

Мерки за осигуряване на пожарна безопасност през летния сезон на 2021 година

През лятото рискът от пожари е повишен. С настъпване на засушаването и появата на суха тревна растителност започва почистването на дворове, вилни имоти и земеделски земи от нея. Много често сухата растителност се пали, без да се спазват необходимите мерки за пожарна безопасност и пламъците могат да засегнат сгради, земеделски или горски насаждения, а също застрашават човешкия живот. Наглед безобидни на вид запалвания са причина за развитие на големи пожари, които изпепеляват вилни и стопански постройки, горски масиви и насаждения. Често това става с цел почистване, но безконтролно и неорганизирано, без да се отчита пожарната обстановка. Реална е опасността пламъкът от една клечка кибрит да прерасне в горски пожар или да обхване масив с житни култури, с трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки и да нанесе значителни икономически и екологични щети.
Само от началото на месец юли 2021 година са възникнали общо 105 бр. пожари,  от които в стърнища, житни блокове, сухи треви, нискостеблена растителност  и отпадъци са 65. Броя на пожарите в сухи треви, нискостеблена растителност  и отпадъци е изключително голям за този период на годината, като за сравнение пред предходните години бройката на пожарите е била 151 за 2020 година и 64 за 2019 година. Дейността на Районните служби за пожарна безопасност и защита на населението е затруднена от големия брой възникнали пожари и продължителното време, нужно за ликвидирането им.
Заради това напомняме, че е категорично забранено паленето на открит огън и извършването на огневи работи в горските територии извън определените за целта места, както и на стърнища и суха трева като  санкциите за нарушителите са в размер от 200 до 2 000 лв.
Изрично се забранява паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви със зърнено житни култури и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата, както и паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици).
През целия пожароопасен сезон служителите от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Плевен осъществяват засилен контрол за спазване изискванията за пожарна безопасност от страна на всички юридически и физически лица – собственици и ползвателите на горски територии и земеделски земи, както и лицата пребиваващи или извършващи дейности в близост да тях.
За да се намали риска от пожари през летния сезон е необходимо:
- Да не се пали огън на открито във ветровито време.
- Да се проявява изключителна предпазливост при палене на огън за битови цели в селските дворове. Огнището трябва да бъде обезопасено!
- Огънят следва да бъде обилно загасен с вода и засипан с пясък.
- Да се почистят сухата растителност и горимите отпадъци на разстояние 5 метра около сгради, вили, открити складове, промишлени, търговски обекти и стопанските дворове и сеновали.
- Да не се предприема запалване на слогове, поляни, крайпътни ивици, треви в междублоковите пространства, където има паркирани много автомобили, както и близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.
- Изключително опасно е изхвърлянето на фасове от балкони, както и в близост до горски и земеделски площи, както и на стъклени бутилки, които могат да имат ефекта на лупа.
Призоваваме гражданите за отговорно поведение сред природата и в местата с повишена пожарна опасност.

При пожар в дома, в двора, в полето или в гората, незабавно съобщете на телефон 112.


15 юли 2021

Информация от сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР - Плевен за периода от 5 юли 2021 година до 9 юли 2021 година

 

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Плевен предоставя актуална информация за натовареността на гишетата за прием на заявления за български лични документи, за периода от 05.07.2021 г. до 09.07.2021 г.:

 

Поделение

 

05.07.2021

06.07.2021

07.07.2021

08.07.2021

09.07.2021

Общо за седмицата приети заявления

ОДМВР-Плевен

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

ОДМВР-БДС

100

94

77

90

73

434

01 РУ Плевен

65

66

64

67

54

316

02 РУ Плевен

58

62

48

67

56

291

РУ Белене

16

7

6

10

8

47

РУ Гулянци

6

9

5

4

7

31

РУ Д.Митрополия

11

12

2

8

10

43

РУ Долни Дъбник

24

4

16

5

7

56

РУ Кнежа

9

16

10

7

9

51

РУ Левски

9

13

21

9

8

60

РУ Никопол

9

1

3

5

10

28

РУ Пордим

14

9

6

7

9

45

РУ Червен бряг

31

26

27

20

22

126

Сектор „Пътна полиция“

35

37

56

36

38

202

Общо:

387

356

341

335

311

1730

 


12 юли 2021

На 11 юли изборният ден в област Плевен започна в спокойна обстановка

Изборният ден започна в 07.00 часа. Няма регистрирани сериозни нарушения на обществения ред преди началото на изборите.
Гражданите могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес на денонощната телефонна линия 02/90 112 98 и на e-mail
[email protected],.
Създадена е организация и звената на Дирекция „Български документи за самоличност“ ще работят в днешния ден до 19.30 часа. Служителите ще издават удостоверения (за изгубени/ откраднати/ повредени/ унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед на упражняване на избирателните права на гражданите.
Припомняме, че в изборното помещение не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.
Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване.
Служителите на Министерството на вътрешните работи се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответно решение на избирателната комисия.
Предприети са всички необходими мерки за охраната на обществения ред, пожарна безопасност и осигуряване на спокойно протичане на изборния ден.


11 юли 2021