МВР

ОД Плевен

 

Новини

Актуална информация за натовареността на звената за издаване на български лични документи при ОДМВР – Плевен

 

 

Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР-Плевен, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи /лични карти и паспорти/ с обикновена услуга във всяко Районно управление на територията на ОДМВР-Плевен, както и в ОДМВР-Плевен /гр.Плевен, ул.Сан Стефано №3/. Мярката е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор за предпочитано от тях звено.

Готовите документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

Заявления за издаване на български лични документи могат да се подават и преди изтичане срока на валидност на притежаваните документи.

Удължаването на валидността на личните карти и паспорти (съгласно разпоредбата на §10, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците), се отнася само за тези от тях, чийто срок на валидност е изтекъл в периода от 13.03.2020 г. до 31.01.2021 г. За срока на удължаване с 6 месеца, личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина при условията на реципрочност.

Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 /тридесет/ дни, след датата на изтичане на валидността на личната карта. При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20,00 до 150,00 лева.

В сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Плевен е създадена организация за осъществяване на прием на заявления за издаване на български лични документи (лични карти и/или паспорти) по постъпили писмени искания за организиран прием на заявления от институции, ведомства, кметства, фирми и др.

Тези български граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https//e-uslugi.mvr.bg .

 

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Плевен предоставя актуална информация за натовареността на гишетата за прием на заявления за български лични документи, за периода от 14.05.2021 г. до 18.06.2021 г.

Поделение

 

14.06.2021

15.06.2021

16.06.2021

17.06.2021

18.06.2021

Общо за седмицата обслужени граждани

ОДМВР-Плевен

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

ОДМВР-БДС

88

62

68

78

70

366

01 РУ Плевен

68

66

82

58

54

328

02 РУ Плевен

47

37

40

32

27

183

РУ Белене

10

6

4

10

5

35

РУ Гулянци

7

9

8

3

2

29

РУ Д.Митрополия

8

6

8

6

5

33

РУ Долни Дъбник

12

10

7

5

9

43

РУ Кнежа

4

15

16

8

10

53

РУ Левски

10

13

9

13

16

61

РУ Никопол

10

7

2

3

1

23

РУ Пордим

18

8

3

7

8

44

РУ Червен бряг

43

27

25

28

25

148

Сектор „Пътна полиция“

35

36

48

30

35

184

Общо:

360

302

320

281

267

1530

 


23 юни 2021

Полицейска операция за проверка на водачи на МПС, употребили алкохол или наркотични вещества

Тя се провежда на територията на всички страни, членки на ROADPOL

 

В ход е полицейска операция за недопускане на управление на моторни превозни средства от водачи, употребили алкохол или наркотични вещества. Полицейските действия ще продължат до 22 юни 2021 година. Операцията се провежда по линия на Европейската мрежа на службите на Пътна полиция – ROADPOL и аналогични действия има на територията на всички страни от Европа. В рамките на полицейските действията, за времето от 00:00 часа до 23:59 часа на 19 юни ще се проведе „24-часов маратон” – интензивен контрол относно установяване употребата на алкохол, наркотични вещества и/или техните аналози от водачите на МПС.
Причина за провеждането на операция като тази е, че пътнотранспортните произшествия, причинени от водачи, употребили алкохол или наркотичните вещества, са със сериозен дял, а последствията от тях са много тежки. Това е и мотив в календара на ROADPOL подобни действия да бъдат предвидени два пъти в годината – веднъж в началото на месец юни и веднъж в началото на месец декември.
По време на операцията бъдат извършвани проверки за валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.


17 юни 2021

На вниманието на гражданите с изтичащ срок на валидност на личните документи през 2021 година

За нормалното провеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 година


 
Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 година с оглед предотвратяване появата на напрежение в административното обслужване при издаване на български лични документи, предвид все още големия брой лични карти, чийто срок на валидност изтича през 2021 година, напомняме на гражданите, че заявления за издаване на лични документи може да се подават и преди изтичане срока на валидност на притежаваните документи. За улеснение на гражданите има възможност заявления за лична карта и/или паспорт да се подават във всяко районно управление, звено „Български документи за самоличност" (БДС), на територията на Областната дирекция на вътрешните работи по постоянен адрес. В рамките на работното време на съответните звена гражданите могат да направят избор на по-удобно или предпочитано от тях звено „БДС“ на територията на областта по постоянния им адрес. Съответно, готовите документи се получават в същото звено, където е подадено заявлението.
Създадена е възможност по постъпили искания от институции, ведомства, кметства и други да се осъществява прием на заявления за издаване на лични документи по предварително създадена организация и при спазване на всички разпоредени здравни противоепидемични мерки;
Удължаването на валидността на личните карти и паспорти (съгл. разпоредбата на § 10, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година и за преодоляване на последиците) се отнася само за тези от тях, чийто срок на валидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 година до 31 януари 2021 година. За срока на удължаването с 6 месеца личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина - при условията на реципрочност;
Притежателите валиден електронен подпис могат да подменят личната си карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги и да подадат документи онлайн на адрес: https//e-uslugi.mvr.bg, където могат да се информират подробно за условията на услугата по електронен път.
Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 дни след датата на изтичане на нейната валидност. При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20 лв. до 150 лв.
При необходимост има готовност за удължаване на работното време на звената „БДС“, за което гражданите ще бъдат своевременно информирани.

14 юни 2021

Информация за издаването на български лични документи

Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР - Плевен, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи /лични карти и паспорти/ с обикновена услуга във всяко Районно управление на територията на ОДМВР - Плевен, както и в ОДМВР - Плевен /гр.Плевен, ул.“Сан Стефано“ №3/. Мярката е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор за предпочитано от тях звено.

Готовите документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

Заявления за издаване на български лични документи могат да се подават и преди изтичане срока на валидност на притежаваните документи.

Удължаването на валидността на личните карти и паспорти (съгласно разпоредбата на §10, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците), се отнася само за тези от тях, чийто срок на валидност е изтекъл в периода от 13.03.2020 г. до 31.01.2021 г. За срока на удължаване с 6 месеца, личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина при условията на реципрочност.

Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 /тридесет/ дни, след датата на изтичане на валидността на личната карта. При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20,00 до 150,00 лева.

В сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Плевен е създадена организация за осъществяване на прием на заявления за издаване на български лични документи (лични карти и/или паспорти) по постъпили писмени искания за организиран прием на заявления от институции, ведомства, кметства, фирми и др.

Тези български граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https//e-uslugi.mvr.bg .

 

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР - Плевен предоставя актуална информация за натовареността на гишетата за прием на заявления за български лични документи, за периода от 31.05.2021 г. до 04.06.2021 г.

Поделение

 

07.06.2021

08.06.2021

09.06.2021

10.06.2021

11.06.2021

Общо за седмицата обслужени граждани

ОДМВР-Плевен

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

ОДМВР-БДС

94

76

61

58

47

336

01 РУ Плевен

57

69

56

42

43

267

02 РУ Плевен

58

41

58

36

38

231

РУ Белене

24

5

15

8

3

55

РУ Гулянци

2

12

5

3

5

27

РУ Д.Митрополия

13

6

11

9

8

47

РУ Долни Дъбник

7

5

3

7

4

26

РУ Кнежа

16

18

10

8

12

64

РУ Левски

13

14

14

8

14

63

РУ Никопол

6

4

7

6

11

34

РУ Пордим

12

21

1

2

8

44

РУ Червен бряг

33

23

25

21

18

120

Сектор „Пътна полиция“

41

46

36

44

44

211

Общо:

376

340

302

252

255

1525

 


14 юни 2021

До 12 юли в МВР ще работи телефонна линия, на която да се подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на министерството в изборния процес

 

До 12 юли 2021 година в МВР ще работи денонощна телефонна линия 02/90 112 98. На нея, както и на e-mail [email protected], гражданите ще могат да съобщават за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес.  Създадена е организация за непрекъснат режим на обслужване на линиите.
Откриването им е част от предприетите във вътрешното ведомство мерки за обезпечаването на сигурността и обществения ред при провеждането на редовните парламентарни избори.


14 юни 2021