МВР

ОД Плевен

 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Белене

Началник на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Белене – Главен инспектор Сергей Давидов Кушев

Sergei Davidov Ku6ev

Завършил е висше образование през 1997 г. във ВИПОНД – МВР гр. София по специалността “Пожарна и аварийна безопасност” с образователно-квалификационна степен „магистър“.

Назначен е в системата на МВР през 1997 г.

От 24.04.2015 г. е преназначен на ръководна длъжност началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Белене при Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Плевен, която изпълнява до настоящия момент.

Приемно време: Сряда от 15:00 ч. до 17:00 ч.;

Телефон за контакт: 064/864 684;

Административен пощенски адрес: п. к. 5930, гр. Белене, ул. „България“ № 50;

Адрес на електронна поща: [email protected]