МВР

ОД Плевен

 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Белене

гр.Белене, бул. „България” № 50,  п.к. 5930, тел. 0658/3 13 63, 064/864 684, ел.поща [email protected] 

 

Началник: Гл. инспектор Сергей Давидов Кушев 

Приемен ден: Сряда от 15:00 ч. до 17:00 ч.

Роден е на 28.08.1972 г. в гр. Никопол. Завършил е висше образование през 1997 г. във ВИПОНД – МВР гр.София, факултет ПАБ по специалност „Пожарна и аварийна безопасност”.
Назначен е в системата на МВР през 1997 г.
От 2000 г. е началник на РСПАБ – Белене, а в настоящия момент е началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Белене.

 

История: Противопожарната служба в гр.Белене е създадена на 05.12.1969 г. като Противопожарен участък на РУ на МВР гр.Никопол. ПУ  се е помещавал в сграда на сегашното военно поделение. Службата е разполагала с един противопожарен автомобил ЗИЛ 157, с  които се е осъществявало дежурство от двама Началници на смени и двама шофьори на две смени на 24 часа. За началник на противопожарният участък  в гр.Белене е назначен м-р Спасов.  През 1971 г. е доставен нов противопожарен автомобил ПМЗ-63/130, които и в момента е на дежурство в РСПБЗН – Белене.
 През 1976 г. Противопожарната служба в гр.Белене е преминава към  новосъзданеното Районно управление на МВР – Белене и е преместена в нова сграда намираща се на ул.”Митническа” № 11 в северната част на града на брега на р.Дунав. По-късно през есента на 1988 са е доставени  два броя противопожарни автомобили – АЦ-40/130 и АГП-4, които и до днес са на дежурство.
 През м. март 2003 г. РСПАБ – Белене е преместена в корпус „Б” на сградата на РПУ-Белене намираща се в центъра на града на бул.”България”  № 50.
Към настоящият момент  РСПБЗН – Белене обслужва територията на община Белене (гр.Белене, с.Деков, с.Татари, с.Петокладенци, с.Кулина вода и с.Бяла вода), в гасителният и район е включено и селището от Община Левски – с.Божурлук.