МВР

ОД Плевен

 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Плевен

Административен пощенски адрес: п. к. 5800, гр. Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 31

Работно време на центъра за административно обслужване: Понеделник – Петък от 8,30 ч. до 17,30 ч.

Адрес на електронна поща: [email protected]

Деловодство: 064/864 416

 

Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Плевен

Административен пощенски адрес: п. к. 5800, гр. Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 31

Работно време на центъра за административно обслужване: Понеделник – Петък от 8,30 ч. до 17,30 ч.

Адрес на електронна поща: [email protected]

Деловодство: 064/864 276