МВР

ОД Плевен

 

РУ - Пордим

Район на действие:
РУ – Пордим: територията на Община - Пордим, състояща се от гр.Пордим и 8 села с прилежащите им землища: с.Згалево, с.Пелишат, с.Одърне, с.Каменец, с.Борислав, с.Катерица, с.Вълчитрън и с.Тотлебен
ПУ – Славяново: част от територията на Община - Плевен, включваща 4 населени места с прилежащите им землища: гр.Славяново, с.Коиловци, с.Мечка и с.Бръшляница

Адрес и телефон:
РУ – Пордим: гр. Пордим, ул. “Иван Божинов” № 3; тел. 0651/32211
ел.поща: [email protected]

ПУ – Славяново: гр. Славяново, ул. “Толбухин” № 5; тел. 06515/2211

Началник на РУ
Главен инспектор Мариян Дочев 

приемен ден – вторник от 15:30 ч. до 17:00 ч.

Полицейски инспектори – “Териториална полиция”
приемна в гр. Пордим – в сградата на РУ – Пордим; вторник от 09:00 ч. до 11:00 ч., сряда от 15:00 ч. до 17:00 ч., петък от 09:00 ч. до 11:00 ч.
приемна в с.Згалево – в Кметството; вторник от 09:00 ч. до 11:00 ч., сряда от 15:00 ч. до 17:00 ч., петък от 09:00 ч. до 11:00 ч.
приемна в с.Пелишат – в Кметството; вторник от 09:00 ч. до 11:00 ч., сряда от 15:00 ч. до 17:00 ч., петък от 09:00 ч. до 11:00 ч.
приемна в с.Одърне – в Кметството; вторник от 09:00 ч. до 11:00 ч., сряда от 15:00 ч. до 17:00 ч., петък от 09:00 ч. до 11:00 ч.
приемна в с.Каменец – в Кметството; вторник от 09:00 ч. до 11:00 ч., сряда от 15:00 ч. до 17:00 ч., петък от 09:00 ч. до 11:00 ч.
приемна в с.Борислав – в Кметството; понеделник от 15:00 ч. до 17:00 ч., петък от 09:00 ч. до 11:00 ч.
приемна в с.Катерица – в Кметството; вторник от 10:00 ч. до 12:00 ч., сряда от 15:00 ч. до 17:00 ч.
приемна в с.Вълчитрън – в Кметството; вторник от 09:00 ч. до 11:00 ч., сряда от 15:00 ч. до 17:00 ч., петък от 09:00 ч. до 11:00 ч.
приемна в с.Тотлебен – в Кметството; вторник от 09:00 ч. до 11:00 ч., сряда от 15:00 ч. до 17:00 ч., петък от 09:00 ч. до 11:00 ч.
приемна в гр.Славяново – сградата на ПУ – Славяново; понеделник от 15:00 ч. до 17:00 ч., вторник от 09:00 ч. до 11:00 ч.,  сряда от 09:00 ч. до 11:00 ч. 
приемна в с.Коиловци – в Кметството; вторник от 09:00 ч. до 11:00 ч., сряда от 15:00 ч. до 17:00 ч., петък от 09:00 ч. до 11:00 ч.
приемна в с.Мечка – в Кметството; вторник от 09:00 ч. до 11:00 ч., сряда от 15:00 ч. до 17:00 ч., петък от 09:00 ч. до 11:00 ч.
приемна в с.Бръшляница – в Кметството; вторник от 09:00 ч. до 11:00 ч., сряда от 15:00 ч. до 17:00 ч., петък от 09:00 ч. до 11:00 ч.