МВР

ОД Плевен

 

Видове административни услуги, предоставяни от РДПБЗН – Плевен и РСПБЗН – Плевен

  • 449. Издаване на сертификат за съответствие на обект с правилата и нормите за пожарна безопасност - 449_iskane za sertifikat pril 2

 

  • 987. Издаване на становище за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност

    987 iskane stanowishta pril 5 RDPBZN          987 iskane stanowishta pril 5 RSPBZN

 

  • 988. Издаване на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност - 988 razreshenie pril 9

 

  • 1305. Издаване на становище за съответствие на строеж с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането му в експлоатация

1305_iskane vavejdane pril 7 RDPBZN             1305_iskane vavejdane pril 7 RSPBZN  

 

     
  • 1528. Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност - 1528 iskane pril 8

                              

 

  • 2997. Издаване на становище/документ за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт

2997_iskane_stanovishte Pril 14 RDPBZN         2997_iskane_stanovishte Pril 14 RSPBZN

 

  • 3000. Промяна на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност - 3000 uvedomlenie pril 10