МВР

ОД Плевен

 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Левски

Началник на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Левски

Приемно време: Сряда от 15:00 ч. до 17:00 ч.;

Телефон за контакт: 0650/80 840;

Административен пощенски адрес: п. к. 5900, гр. Левски, ул. „Патриарх Евтимий“ № 43;

Адрес на електронна поща: [email protected]