МВР

ОД Плевен

 

РУ - Долни Дъбник

Район на действие:
РУ – Долни Дъбник: територията на Община – Долни Дъбник, състояща се от гр. Долни Дъбник и 6 села с прилежащите им землища: с.Крушовица, с.Петърница, с.Садовец, с.Градина, с.Горни Дъбник и с.Бъркач
ПУ – Искър: територията на Община – Искър, състояща се от гр.Искър и 3 села с прилежащите им землища: с.Писарово, с.Долни Луковит и с.Староселци.

Адрес и телефон:
РУ – Долни Дъбник: гр. Долни Дъбник, ул. “Христо Янчев” № 53; тел. 06514/2338
ел.поща: [email protected]

ПУ – Искър: гр. Искър, ул. “Г. Димитров” № 138; тел.06516/2127

Началник
Мирослав Петров
приемен ден – четвъртък от 10:00 ч. до 11:30 ч.

Полицейски инспектори – “Териториална полиция”
приемна в гр. Долни Дъбник на ул. “Възраждане” № 1, тел.06514/3344; понеделник от 13:00 ч. до 15:00 ч., вторник от 08:30 ч. до 10:30 ч., сряда и четвъртък от 17:00 ч. до 19:00 ч.
приемна в с.Крушовица, на ул. “Г. Димитров” № 62, тел.06523/462; вторник от 17:00 ч. до 19:00 ч. и петък от 08:30 ч. до 10:30 ч.
приемна в с.Петърница, на ул. “Г. Димитров” № 1, тел.06524/2184; понеделник от 13:00 ч. до 15:00 ч. и сряда от 17:00 ч. до 19:00 ч.
приемна в с.Садовец, на ул. “Стефан Караджа” № 2, тел.06521/2130; вторник от 17:00 ч. до 19:00 ч. и петък от 08:30 ч. до 10:30 ч.
приемна в с.Градина, на ул. “Кирил и Методий” № 2а, тел.063567/223; понеделник от 13:00 ч. до 15:00 ч. и сряда от 17:00 ч. до 19:00 ч.
приемна в с.Горни Дъбник, на ул. “Г. Димитров” № 83, тел.06523/462; вторник от 17:00 ч. до 19:00 ч. и петък от 08:30 ч. до 10:30 ч.
приемна в с.Бъркач, на пл. “Р. Найденов” № 1, тел.06525/2690; вторник от 17:00 ч. до 19:00 ч. и петък от 08:30 ч. до 10:30 ч.
приемна в гр. Искър в сградата на ПУ – Искър на ул. “Г. Димитров” № 38, тел.06516/2127; понеделник от 14:30 ч. до 16:30 ч. и сряда от 17:00 ч. до 19:00 ч.
приемна в с.Писарово, на ул. “Г. Димитров” № 83, тел.065165/374; понеделник от 13:00 ч. до 15:00 ч. и сряда от 17:00 ч. до 19:00 ч.
приемна в с.Долни Луковит, на ул. “Цар Симеон” № 1, тел.06352/2127; вторник от 08:30 ч. до 10:30 ч. и четвъртък от 17:00 ч. до 19:00 ч.
приемна в с.Староселци, на ул. “Г. Димитров” № 1, тел.063570/282; вторник от 08:30 ч. до 10:30 ч. и четвъртък от 17:00 ч. до 19:00 ч.