МВР

ОД Плевен

 

РУ - Никопол

Район на действие:
РУ – Никопол: територията на Община - Никопол, състояща се от гр.Никопол и 6 села с прилежащите им землища: с.Любеново, с.Евлогиево, с.Муселиево, с.Черковица, с.Драгаш войвода, с.Въбел, с.Жернов и с.Лозица
ПУ – Новачене: територията обхващаща 5 села с прилежащите им землища: с.Новачене, с.Дебово, с.Асеново, с.Санадиново и с.Бацова махала.

Адрес и телефон:
РУ – Никопол: гр. Никопол, ул. “В. Левски” № 6; тел. 06541/2712
ел.поща: [email protected]

ПУ – Новачене: с.Новачене, ул. “Георги Димитров” № 76, тел.06544/2111

Началник
Петко Иванов Петков

приемен ден – четвъртък от 14:00 ч. до 16:00 ч. 

Полицейски инспектори – “Териториална полиция”
приемна в сградата на Кметството на гр. Никопол; понеделник от 14:00 ч. до 16:00 ч. и сряда от 10:00 ч. до 12:00 ч.
приемна в с.Любеново – в сградата на Кметството; вторник от 10:00 ч. до 12:00 ч. и четвъртък от 15:00 ч. до 17:00 ч.
приемна в с.Муселиево – в сграда, срещу сградата на Кметството; вторник от 10:00 ч. до 12:00 ч. и сряда от 15:00 ч. до 17:00 ч. (обслужва и селата Евлогиево и Жернов)
приемна в с.Черковица – в сградата на Кметството; вторник от 10:00 ч. до 12:00 ч. и четвъртък от 15:00 ч. до 17:00 ч.
приемна в с.Драгаш войвода – в сградата на Кметството;
приемна в с.Въбел – в сградата на Кметството;
приемна в с.Лозица – в сградата на Кметството;
приемна в с.Новачене – в сградата на ПУ – Новачене; сряда от 10:00 ч. до 12:00 ч. и петък от 14:00 ч. до 16:00 ч.
приемна в с.Дебово – в сграда, до сградата на Кметството; сряда от 10:00 ч. до 12:00 ч. и петък от 15:00 ч. до 17:00 ч.
приемна в с.Асеново – в сграда, до сградата на Кметството; вторник от 10:00 ч. до 12:00 ч. и четвъртък от 15:00 ч. до 17:00 ч.
приемна в с.Санадиново – в сградата на Кметството; вторник от 10:00 ч. до 12:00 ч. и четвъртък от 15:00 ч. до 17:00 ч.
приемна в с.Бацова махала – в сградата на Кметството; вторник от 14:00 ч. до 16:00 ч.