МВР

ОД Плевен

 

Пожароприложен спорт

История на ППС
Пожароприложният спорт бележи своето начало в Европа през 20-те години на ХХ в., като правилата за провеждането му са заимствани от ежедневните ситуации, в които попадат огнеборците. 
У нас Федерацията по Пожароприложен спорт се основава през 1961 г. – инициативата е на няколко началници на противопожарни охрани. Така се организират първите районни, окръжни, зонални и републикански състезания. Федерацията по Пожароприложен спорт е лицензирана от Държавната агенция за младежта и сорта заедно със спортните клубове по Пожароприложен спорт на териториален принцип. Състезанията се провеждат ежегодно на две нива – регионални и републикански. 
Първите международни състезания по Пожароприложен спорт се провеждат през 1968 г. В тях взима участие и нашата страна. Международната спортна федерация на пожарникарите и спасителите е основана през 2001 г. Основните цели, които тя си поставя са: 
  ▪  По-нататъшно развитие и популяризиране на професията на пожарникарите и      спасителите
  ▪  Усъвършенстване на професионалното и спортно майсторство на работещите в пожаро –      спасителните служби
  ▪  Укрепване на връзките и сътрудничеството между пожароспасителните служби
Първият световен шампионат по Пожароприложен спорт се провежда в Москва през 2002 г. И до днес този спорт предизвиква широк интерес, поради своята атрактивност. 
Състезанията по пожароприложен спорт имат за цел да допринесат за повишаване на физическата подготовка и професионалното майсторство на служителите от службите за ПБЗН. Те се провеждат ежегодно, като включват следните етапи: районни, регионални, републикански преглед и състезания за купата на БФППС. В районите състезания участват служителите от съответните районни служби, а в регионалните състезания участват сборните отбори на районните служби на територията на съответния регион (София - град).
Тези състезания представляват заключителен етап от целогодишната професионална подготовка на столичните огнеборци и дават възможност на изявилите се състезатели за участие в републикански и международни прояви по този вид спорт. В състезателните дисциплини са включени атрактивни елементи от ежедневната дейност на огнеборците. Показваните високи спортни резултати са плод на дългогодишното развитие и упорития труд в тренировъчния процес на служителите – състезатели по пожароприложен спорт.
Пожароприложният спорт започва развитието си в Европа през 20-те години на ХХ в., когато се провеждат първите състезания. Правилата за състезанията са заимствани от ежедневните ситуации, в които попадат огнеборците, в съответствие с пожаростроевите устави. В България практикуването и развитието на пожароприложния спорт също започва в началото на миналия век, като първите състезания са проведени през 1928 г. в гр. Русе. 
За първи път Федерация по пожароприложен спорт у нас се основава през 1961 г., която през 1991 г. е регистрирана по Закона за лицата и семейството. Тя е лицензирана от Държавната агенция за младежта и спорта заедно със спортните клубове по пожароприложен спорт на териториален принцип и има следния устав. 
Първите международни състезания по пожароприложен спорт са проведени през 1968 г. с участието и на нашата страна. До момента Република България пет пъти е била домакин на международни състезания по пожароприложен спорт – през 1973 г., 1984 г. 2003 г. - в Пловдив се провеждат Вторите балкански състезания по пожароприложен спорт, 2008 г. – в София се провежда Четвъртият световен шампионат  по пожароприложен спорт и 2010 г. – в Пловдив се провеждат Петите балкански състезания.
Целите, които си поставя Международната спортна федерация на пожарникарите и спасителите (МСФПС) – основана през 2001 г., са по-нататъшно развитие и популяризация на професията на пожарникарите и спасителите, усъвършенстване на професионалното и спортното майсторство на работещите в пожарно спасителните служби и укрепване на връзките и сътрудничеството между пожароспасителните служби. 
От 13 до 16 септември 2002 г. в Москва, Русия, се провежда Първият световен шампионат по пожароприложен спорт за пожарникари и спасители с участието на 20 страни (Състезателните дисциплини са четири - “Бойно разгръщане от мотопомпа”, “Пожарна щафета 4 х 100 м”, “Изкачване на кула с щурмова стълба” и “100-метрова пътека с препятствия”.). 
 Правилник за организиране и провеждане на състезания по пожароприложен спорт
Със своята атрактивност през последните няколко десетилетия пожароприложният спорт печели изключителна популярност в световен мащаб. Това може да бъде подкрепено с факта, че на Летните олимпийски игри в Пекин за първи път са направени представителни за този вид спортни демонстрации.