МВР

ОД Плевен

 

 

            Психологична лаборатория–Плевен е регионално звено на ИНСТИТУТ ПО ПСИХОЛОГИЯ–МВР, специализирано в извършването на психологичен подбор, психологично консултиране и управление на стреса при критични произшествия. Лабораторията е създадена през февруари 1993 година и обслужва структурните звена на МВР на територията на областите Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново и Русе, а именно:

• ОД “Полиция” и ОД “ПБЗН” – Плевен,
• Жандармерийско подразделение – Плевен,
• ОД “Полиция”и ОД “ПБЗН” – Ловеч,
• ОД “Полиция”и ОД “ПБЗН” – Габрово,
• ОД “Полиция”и ОД “ПБЗН” – Велико Търново,
• ОД “Полиция”и ОД “ПБЗН” – Русе,
• Регионален граничен сектор – Русе,
• РУ “Транспортна полиция” – Горна Оряховица.

След влизането в сила на новия закон за МВР, на базата на Психологичната лаборатория беше изграден регионален подборен център, където се провеждат два от етапите от конкурсните процедури при кандидатстване  за държавна служба в МВР - Изследване на интелектуалните способности и познания и Психологическо изследване, имащи за цел измерването на общите и специфични професионално-значими качества и противопоказания за постъпване на работа, както и прогнозирането на бъдещото професионално развитие на одобрените за назначаване кандидати.

За контакт с нас:
гр. Плевен 5800
ул. Любен Каравелов №6
тел.: (64) 864 548; 864 366
факс:(64) 864 450
(Лабораторията се намира в близост до Възрожденския комплекс)