МВР

ОД Плевен

 

РУ - Кнежа

Район на действие: територията на Община - Кнежа, състояща се от гр. Кнежа и 3 села с прилежащите им землища: с.Бреница, с.Лазарово и с.Еница, както и част от територията на Община - Долна Митрополия, обхващаща с.Гостиля с прилежащото му землище

Адрес и телефон: гр. Кнежа, ул. “Димитър Бутански” № 111; тел. 091322155
ел.поща: [email protected]

Началник:
КАЛИН ДОБРЕВ
приемен ден – вторник и четвъртък от 14:00 ч. до 16:00 ч.

Полицейски инспектори – “Териториална полиция”
приемна в гр. Кнежа, на ул. “Огнян Михайлов” № 4; вторник и сряда от 10:00 ч. до 12:00 ч.
приемна в с.Бреница – в сградата на Кметството; сряда от 13:00 ч. до 15:00 ч.
приемна в с.Лазарово – в сградата на Кметството; четвъртък от 10:00 ч. до 12.00 ч.
приемна в с.Еница – в сградата на Кметството; сряда от 10.00 ч. до 12:00 ч.
приемна в с.Гостиля – в сградата на Кметството; четвъртък от 10:00 ч. до 12.00 ч.