МВР

ОД Плевен

 

Отдел “Противодействие на престъпността”

Началник
комисар Петър Енчев – изпълняващ функции за заместник-директор "Полиция" при ОД на МВР – Плевен

Основни задачи:
- Предотвратяване, разкриване и участие в разследваненто на противоправни деяния по линии престъпления против личността, грабежи, противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица, разпространение на наркотични вещества, престъпления против собствеността, престъпления, свързани с МПС, престъпления, свързани с културно-историческите ценности, както и издирване на лица.
- Провеждане на оперативно - издирвателни мероприятия за предотвратяване, пресичане, документиране и разкриване на икономически престъпления
- Предотвратяване, разкриване и участие в разследваненто на: контрабанда на стоки и съпътстващи престъпления, включително със средства и/ или имущество от фондове, принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава, незаконно производство и трафик на взривни вещества, огнестрелни, химически, биологични или ядрени оръжия и боеприпаси, както и на стоки и технологии с възможна двойна употреба, международен трафик на паметници на културата, исторически находки и произведения на изкуството, изготвяне, търговия и трафик на подправени парични знаци, платежни инструменти и официални удостоверителни документи, трансграничен трафик на хора, незаконно производство и трафик на наркотични вещества, компютърни престъпления или престъпления, извършени във или чрез компютърни мрежи и системи, вземане на заложници, използване на сила, взривяване, внушаване на страх или отвличане на лица с цел получаване на облаги, извършване на финансови операции със средства, придобити от престъпна дейност, извършване на терористични действия от организирани престъпни групи с участието на български или чужди граждани срещу лица и обекти на територията на страната, корупционни действия на длъжностни лица, поставили се в услуга на организирани престъпни структури
- Изготвяне на  криминалистически експертизи, изследвания и други специализирани дейности чрез научно - обосновано изследване, обработка и фиксиране на следите, обектите и други веществени доказателства, участие при извършване на огледи на местопроизшествия и други следствено - оперативни мероприятия, явяване като експерти при призоваване от следствените и съдебните органи и даване на становища по намерените или представените следи и други веществени доказателства
- Предотвратяване на престъпления по пътищата, полицейско присъствие на уязвими пътни участъци, патрулна дейност по първокласните пътища и автомагистралите, разкриване и участие в разследването на престъпления по пътищата, контрол на автомобилния трафик