МВР

ОД Плевен

 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Гулянци

Началник на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Гулянци – Главен инспектор Валери Йорданов Предов

Valeri Iordnanov Predov

Завършил е висше образование през 2002 г. в Академия на МВР, факултет „Пожарна и аварийна безопасност” по специалност „Пожарна и аварийна безопасност” с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“.

Назначен е в системата на МВР през 1995 г.

От 30.06.2016 г. е преназначен на ръководна длъжност началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Гулянци при Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Плевен, която изпълнява до настоящия момент.

Приемно време: Сряда от 15:00 ч. до 17:00 ч.;

Телефон за контакт: 064/864 641;

Административен пощенски адрес: п. к. 5960, гр. Гулянци, ул. „Индустриална“ № 10;

Адрес на електронна поща: [email protected]