МВР

ОД Плевен

 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Гулянци

гр.Гулянци, ул. „Идустриална” № 10, П.К. 5960, тел. 06561/21 21, 064/864 641, ел.поща [email protected] 

 

Началник: Гл. инспектор Валери Йорданов Предов

Приемен ден: Сряда от 15:00 ч. до 17:00 ч.

Валери Йорданов Предов е роден на 21.08.1968 г. в гр. Гулянци.
Завършил е средно образование в ТМЕТ „Цанко Станчев” гр. Плевен през 1987 г. и висше образование през 2002 г. в Академия на МВР, факултет „Пожарна и аварийна безопасност” по специалност „Пожарна и аварийна безопасност” с образователно-квалификационна степен бакалавър.
Назначен е в системата на МВР на 16.07.1995 г. на длъжност командир на екип в РСПО – Гулянци при РДВР – Плевен.
От 18.01.2016 г. е временно преназначен за срок от 1 година на длъжност началник на РСПБЗН – Гулянци към РДПБЗН – Плевен.
От 30.06.2016 г. е преназначен на ръководна длъжност началник на РСПБЗН – Гулянци към РДПБЗН – Плевен при ГДПБЗН – МВР.

 

 

История: Районна пожарна служба гр.Гулянци е открита през 1983 г. През 1992 г. службата е закрита и района се обслужва от РСПО – Никопол.
На 01.05.1995 г. е отрита Районна пожарна охрана гр.Гулянци.