МВР

ОД Плевен

 

РУ - Левски

Район на действие: територията на Община - Левски, състояща се от гр.Левски и 12 села с прилежащите им землища: с.Варана, с.Градище, с.Малчика, с.Козар Белене, с.Апарухово, с.Българене, с.Стежерово, с.Божурлук, с.Обнова, с.Изгрев, с.Трънчовица и с.Асеновци

Адрес и телефон: гр. Левски, ул. “Христо Ботев” № 35; тел.0650/82402
ел.поща: [email protected]

Началник
МИТКО СИМЕОНОВ
приемен ден – сряда от 10:30 ч. до 12:00 ч.

Полицейски инспектори – “Териториална полиция”
приемна в сградата на РПУ – Левски; вторник от 14:00 ч. до 16:00 ч.
приемна в гр.Левски на ул. “Стефан Караджа” № 43; вторник от 14:00 ч. до 16:00 ч.
приемна в с.Варана – в сградата на Кметството; вторник от 14:00 ч. до 16:00 ч.
приемна в с.Градище – в сградата на Кметството; петък от 10:00 ч. до 12:00 ч.
приемна в с.Малчика – в сградата на Кметството; петък от 10:00 ч. до 12:00 ч.
приемна в с.Козар Белене – в сградата на Кметството; петък от 10:00 ч. до 12:00 ч.
приемна в с.Апарухово – в сградата на Кметството; вторник от 14:00 ч. до 16:00 ч.
приемна в с.Българене – в сградата на Кметството; вторник от 14:00 ч. до 16:00 ч.
приемна в с.Стежерово – в сградата на Кметството; вторник от 14:00 ч. до 16:00 ч.
приемна в с.Божурлук – в сградата на Кметството; петък от 10:00 ч. до 12:00 ч.
приемна в с.Обнова – в сградата на Кметството; вторник от 14:00 ч. до 16:00 ч.
приемна в с.Изгрев – в сградата на Кметството; петък от 10:00 ч. до 12:00 ч.
приемна в с.Трънчовица – в сградата на Кметството; вторник от 14:00 ч. до 16:00 ч.
приемна в с.Асеновци – в сградата на Кметството; вторник от 14:00 ч. до 16:00 ч.