МВР

ОД Плевен

 

Участък „Пожарна безопасност и защита на населението” – Долна Митрополия

гр. Долна Митрополия, ул. "Цоню Матев" №5


 Участък „Пожарна безопасност и защита на населението” – Долна Митрополия е създаден със заповед на министъра на вътрешните работи на 07.04.2017 г.