МВР

ОД Плевен

 

Спешни телефони

Дежурни части на ОД МВР - Плевен 

Номератор на УЦАТЦ при ОД на МВР - Плевен 

064 864466

Дежурен ОД на МВР - Плевен  

064 864323
064 864201

Дежурен Първо РУ гр.Плевен, РУ Пордим      

064 864202

Второ РУ гр.Плевен

064 864203          

Дежурен Зонално Жандармерийско управление - Плевен 

064 864704

Дежурен РУ Никопол, РУ Гулянци    

06541/2712

Дежурен РУ Левски, РУ Белене    

0650/82402

Дежурен РУ Д.Дъбник, РУ Д. Митрополия    

06514/2238

Дежурен РУ Ч.Бряг, РУ Кнежа  0659/92127

Телефон за сигнали на граждани:064 801222

Пресцентър и връзки с обществеността:064 800443

 

Дежурни части на РД "Пожарна безопасност и защита на населението" - Плевен

Дежурна част

телефон


Оперативен център на  
РДПБЗН-Плевен

064 802221

064 820112

064 864342

факс 064 820112

GSM: 0886314364


РСПБЗН - Червен бряг

 

0659 92222

064 864106

0886536445

                      
РСПБЗН - Левски

0650 80840

0886578698

 

РСПБЗН - Никопол

 

06541 2042
064 864677
0885562550 
   
            РСПБЗН - Белене          
0658 31363
064 864684
  0886552777  
         


РСПБЗН - Гулянци

06561 2121
064 864641
0885572011


РСПБЗН - Кнежа

09132 7061

064 864648

0886578685