МВР

ОД Плевен

 

003-14.10.2019 - Снабдяване с природен газ от краен снабдител на сграда ползвана от ОД МВР Плевен - РУ Долни Дъбник

14 окт 2019

Прикачени документи Решение   (pdf - 361,00KB) - 14 окт 2019 15:52
Договор за продажба на природен газ за сграда РУ Долни Дъбник при ОД МВР Плевен   (pdf - 2,74MB) - 16 яну 2020 14:46
Обявление за възлагане на обществена поръчка   (pdf - 384,00KB) - 16 яну 2020 14:47

 16 януари 2020 | 14:48