МВР

Пътна полиция

 

Най-често допускани грешки при плащане на НП

1. С един платежен документ се плащат повече от едно задължения, в т.ч. по фиш или електронен фиш и/или задължения по други закони. Глобите за нарушения по различни закони се плащат по различни банкови сметки. Банковата сметка е посочена в документа, глобата по който се плаща.

2. Вместо нoмера на НП се попълва бланкетният номер на документа.

3. Вместо НП в платежния документ като основание за плащане се посочва “АУАН” (акт за установяване на административно нарушение). АУАН е документът, с който е установено извършеното нарушение, и в него се посочва коя точно законова разпоредба е нарушена. С АУАН не се налага наказание за извършеното нарушение.