МВР

Пътна полиция

 

Електронната стабилизираща система спасява животи!

Електронната стабилизираща система е сред най - ефективните постижения на активната безопасност на автомобилите.

    Електронната стабилизираща програма – Electronic stability programmeESP, (ЕСП) е компютърна технология, която подобрява безопасността на автомобила посредством установяване и намаляване на риска от занасяне. Tя включва като свои интегрирани компоненти системите ABS (antilock braking system – антиблокиращата спирачна система) и TSC (traction control system – система контрол на сцеплението с пътя), към които се прибавят и предимствата на стабилизиращия контрол. Предотвратявайки блокирането на спирачната система при внезапна и интензивна употреба, ABS допринася за запазване стабилността на управление. Чрез TSC се предотвратява хлъзгането при ускоряване посредством осигуряване на максимално сцепление между гумите и пътя. Когато системите ABS и TSC работят симултантно по време на движение в надлъжна посока, ESC помага на водача да овладява изкосо страничните движения, които водят до занасяне на автомобила.

b3fec5d1-untitled1bmp 

    Към края на 2004 г. в САЩ Националната администрация по пътищата и безопасността на движението потвърди международните изследвания, разкриващи положителните резултати от стабилизиращата програма. Според същата агенция електронната иновация крие потенциал от намаляване на пътнотранспортните произшествия с 35 %. В допълнение, спортните автомобили с ESP са с 67 % по – малко въвлечени в пътни катастрофи в сравнение с необорудваните от същия тип. Националният осигурителен институт за пътна безопасност на САЩ провежда самостоятелно независимо изследване по проблема през юни 2006 г., твърдейки че до 10000 смъртни пътнотранспортни произшествия може да бъдат предотвратени годишно, ако целият автомобилен парк на страната е оборудван със системата за стабилизиране на управлението. Изследването заключава, че ESP намалява вероятността от смъртни пътнотранспортни произшествия с 43 %, единичните смъртни катастрофи с 56 % и фаталните преобръщания на автомобила с 77-80 %.

    Европейският парламент обявява с апломб намерението си за задължително оборудване на новите превозни средства за превоз на пътници и товари с електронната стабилизираща система като условие за регистрацията им в страните – членки на съюза до 2011 г. Съгласно подготвената регулация, която предстои да бъде гласувана от Съвета на министрите, системата се превръща в стандарт за всички леки автомобили, новорегистрирани в рамките на съюза от 2014 г. Въвеждането на задължителна стабилизираща система е част от пакета от мерки, с които се планира повишаване безопасността на автомобилния парк и намаляване консумацията на гориво. Европейската комисия отвърна утвърдително на предложението за задължително екипиране с ESP на всички нови леки и товарни автомобили, продадени на пазара на ЕС след 2012 г. Според ЕК новата политика би предотвратила до 4000 смъртни случая и 100000 наранявания годишно по пътищата на Европа, където по–малко от половината от продадените нови леки автомобили са снабдени с технологията.

   Р. България не прави изключение от общностната политика за подобряване безопасността на автомобилния парк, като оборудването на превозните средства с електронните системи за безопасност на движението е залегнало в Националната стратегия за подобряване безопасността на движението за периода 2011-2020 г. с тенденцията за превръщането на мярката в изискване към процедурата за регистрация на новите превозни средства в страната.  Предвид характерната конюнктура на българския автомобилен пазар и особеностите на българския потребител следва да се обърне особено внимание на системите за безопасност на автомобилите, които предлагат в серийно производство или като допълнителни пакети съвременните световнопризнати и утвърдени автомобилопроизводители. За целта Държавната комисия за безопасността на движението на Р. България предлага на вниманието на българските граждани екпертен материал, фокусиран изцяло върху технологичните предимствата на автомобилната безопасност, в частност електронната стабилизираща система. Обзорният доклад има за свой предмет запознаване на читателя с компонентите и функционирането на системата с оглед опровергаване на преходното внушение за атрактивността на една или друга пазарна оферта за сметка на системите за безопасност, защото еднократно спестената сума всъщност се заплаща многократно не само в материален еквивалент, а в човешки трагедии, погубени съдби, осиротели семейства, и не само в индивидуален план, а от цялото общество! Електронните системи за активна и пасивна безопасност на движението спасяват животи и спестяват икономически загуби за цялата държава, респективно за всички нас!