МВР

Пътна полиция

 

Министерството на вътрешните работи предоставя възможност за извършване на картови разплащания чрез терминални устройства ПОС на глоби по Закона за движението по пътищата в структури на ведомството

     Глобите, наложени от органи на Министерството на вътрешните работи за нарушения на Закона за движението по пътищата, може да се плащат и чрез банкова карта чрез терминални устройства ПОС, инсталирани в отдел/сектор "Пътна полиция", в районни управления към областните дирекции на МВР и на ГКПП. Към момента на територията на страната в структури на МВР са инсталирани 290 терминални устройства ПОС.
     При използване на предоставяната услуга платените задължения се отразяват веднага в Автоматизираната информационна система „Управление на наложени глоби по наказателни постановления и извършване на плащания по тях през Интернет, SMS и WAP” (АИС-АНД) на МВР. На основание чл. 4, ал. 5 от Закона за ограничаване на плащанията в брой за картовите плащания към бюджетни организации физическите и юридическите лица НЕ ЗАПЛАЩАТ банкови комисионни и такси.
     Пълния списък на структурите на МВР, където има терминални устройства ПОС, може да видите тук.