МВР

Пътна полиция

 

Световен ден за възпоминание на жертвите
от пътнотранспортни произшествия - 15 ноември 2020 г.

П
рез 2020 г. мотото е „ПОМНИМ - ПОДКРЕПЯМЕ - ДЕЙСТВАМЕ“ 

                                                          (REMEMBER - SUPPORT - ACT)                                                                                             

И през 2020 г. българската общественост подкрепи пострадалите при пътнотранспортни злополуки и техните семейства, извършено беше възпоминание за загубилите живота си при катастрофи по пътищата на страната и извън нея.
Всеки гради живот и се стреми да го съхрани.
Вярата прави живота по-богат, а хората стават по-добри, намирайки верния път към здравето и живота - своя, на близките, а и на непознатите.

На 15 ноември 2020 г. се отбеляза Световният ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Министерството на вътрешните работи призова граждани и институции, организации и религиозни общности да подкрепят отбелязването на деня при спазване на въведените мерки за ограничаване разпространението на COVID-19, като споделят с близките си своите послания и чрез свеждане на глави пред болката на пострадалите при пътнотранспортни произшествия.
Със съдействието на дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет и на Националния съвет на религиозните общности в България в храмовете на официалните религии в седмицата от 9 до 15 ноември се проведоха служби за отдаване почит на жертвите на пътни инциденти и за отправяне на молитви за запазване живота на хората, които ежедневно са на път или се придвижват пеша.

От Европейската федерация на жертвите от ПТП (FEVR – European Federation of Road Traffic Victims) на Република България е предоставен достъп до материалите за Световния ден и до европейското послание "ПОМНИМ - ПОДКРЕПЯМЕ - ДЕЙСТВАМЕ". Всички материали може да се използват безплатно и свободно при условие, че не се променят или премахват съществуващите лога. 

Благодарим на всички, които почетоха с нас паметта на загиналите при пътнотранспортни произшестивя и подкрепиха както техните семейства, така и онези, които са пострадали при катастрофи по пътищата на страната и извън нея и се борят с преодоляването на страха от преживяното, лекуват се и възстановяват емоционалното си равновесие.

 

Агенция "Пътна инфраструктура" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството се присъедини към Световния ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и изрази подкрепата си, като:
                  - на знаците с променливо съдържание, монтирани по републиканската пътна мрежа, на 15 ноември 2020 г. :
                         v се изписваше съобщение, че е Световен ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия;
                                         v се изписваха посланията "Шофирай безопасно, бъди разумен!", "Безопасността е най-важна", "Високата скорост убива", "Животът не е резервна част";

                  - на интернет страницата на АПИ, в червената лента, се визуализираше надпис "Световен ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия".

ОБРЪЩЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ХРИСТО ТЕРЗИЙСКИ