МВР

Пътна полиция

 

Плащане на глоби в чужда валута

По Закона за движението по пътищата (ЗДвП) се налагат санкции с наказателно постановление (НП), фиш и електронен фиш.

- Глобите по НП и фиш се заплащат по банкова сметка (IBAN) BG22UBBS88883122944101 на името на ГДНП, администрирана от Главна дирекция „Национална полиция“. BIC-кодът е UBBSBGSF.

- Глобите по електронен фиш (серия „К“) се заплащат по банкова сметка (IBAN) BG64BNBG96613100147701 на името на Фонд за безопасност на движението, администрирана от дирекция „Планиране и управление на бюджета“ – МВР. BIC-кодът при преводи с чужда валута е BNBGBGSF.

- По Кодекса за застраховането (КЗ) се налагат санкции с НП и електронен фиш серия „Г“. Глобите се заплащат по банкова сметка (IBAN) BG 04 UBBS 8888 1000 9137 40 на името на Гаранционен фонд. BIC-кодът е UBBSBGSF.

Чужди граждани, които пребивават временно или постоянно или преминават транзитно през Република България, на територията на страната може да заплащат дължимите глоби по ЗДвП и КЗ по следните начини:

- чрез терминални устройства ПОС в 259 структури на МВР, от които 17 на 9 ГКПП – Видин (Дунав мост-2); Русе (Дунав мост), Силистра, Капитан Андреево, Лесово, Маказа, Кулата-Промахон, Гюешево и Калотина. Пълният списък може да видите тук. При плащания чрез терминални устройства ПОС се приемат български и чуждестранни дебитни и кредитни карти с изключение на чуждестранни банкови карти, върху които има надпис Revolut. Възможно е операцията по плащане чрез терминално устройство ПОС да не е позволена от банката издател на самата карта. Касае се за национална/местна карта, която е отворена за ползване само на територията на страната, в която е издадена. Възможно е от банката-издател на картата да има и други ограничения за ползването на платежния инструмент в дадена държава, при даден търговец, за дадена операция и т.н. В тези случаи в момента на опита за плащане от банката-издател на картата се изпраща код, който се визуализира на екрана на ПОС. В описаните случаи е необходимо клиентът да предостави друга карта за плащане.

- по банков път;

- чрез пощенски запис;

- чрез интернет банкиране;

- чрез каси за парични преводи и

- чрез КЕШ-терминали.

Чужди (или български) граждани, които желаят да заплатят глобите по ЗДвП и КЗ чрез финансова институция извън страната чрез валутата на съответната чужда страна, е необходимо:

- да налагат паричните преводи за конкретната глоба (по НП, фиш или електронен фиш) по съответната банкова сметка, задължително съобразявайки изписването в преводното нареждане на BIC-кода за валутни преводи за електронните фишове по ЗДвП (серия „К“). Банковата сметка е изписана в документа, с който се налага санкцията. Сметките са посочени и по-горе;

- да превеждат валутния превод в размер, покриващ изцяло размера на глобата в български лева, независимо от таксата, която финансовата институция взима за транзакцията. Не се приема за погасено задължение, чийто размер спрямо фиксинга е по-малък от размера на глобата в български лева. 

Когато преводът за погасяване на глобата е в чужда валута, плащането не се отразява автоматично в системата. Обработката на тези транзакции е ръчна, поради което е много важно в преводното нареждане да са посочени:

- серията (за фишове и електронни фишове) и номерът на документа, който се плаща;

- името на нарушителя така, както е изписано в документа, без значение кой налага превода.  

Образци на платежни документи може да намерите тук.

Повече информация може да намерите на адрес: https://mvr.bg/opp/, в рубриката „Административни услуги“, тема „Заплащане на дължими глоби за извършени нарушения“. 

ОТДЕЛ „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ“