МВР

Пътна полиция

 

Предпазни колани

 

Грижа

Водачите и пътниците в моторни превозни средства, ... когато са в движение, използват обезопасителните колани, с които моторните превозни средства са оборудвани. 
(чл. 137а, Закон за движението по пътищата)

 

Пътниците в моторни превозни средства, ... когато са в движение, използват системи за обезопасяване, с които моторните превозни средства са оборудвани.

(чл. 137в, Закон за движението по пътищата)

 

Санкции
  • Неизползване на предпазен колан от водач - 50 лв. + 6 контролни точки
  • Неизползване на предпазен колан от пътник - 50 лв. и водача - 50 лв. 

Чл. 183, ал. 3, т. 7  от Закона за движението по пътищата (доп., ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Наказва се с глоба 50 лв. водач, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска или превозва пътник, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска.

 

Чл. 184, ал. 4 от ЗДвП

С глоба 50 лв. се наказва пътник, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска.


 

Някои факти за коланите

  • Коланите спасяват живот. Те са най-ефективното и най-евтиното пособие за безопасност на водачите и пътниците в превозните средства. Използването на предпазен колан може да повиши с 40-60% шанса за оцеляване след потенциално смъртоносна катастрофа 
  • Изчисленията показват, че коланите са спасили най-малко 300 000 живота и са предотвратили повече от 9 милиона травми из високо моторизираните държави през последните 25 години
  • Скорошни изследвания на Националната служба за безопасност на движението по пътищата на САЩ (NHTSA) разкриха, че от 330 000-те живота, спасени от технологии за безопасност в САЩ (в периода 1960-2002), повече от половината са спасени благодарение на обезопасителните колани. Коланите предотвратиха загубата на 14 500 живота в САЩ само през 2002 г.
  • През последните 25 години, вследствие на повишената степен на използване на обезопасителни колани, смъртните случаи са намалели с 20% във Великобритания и Австралия, и с 25-30% в Германия
  • В доста от високо моторизираните държави (европейски, САЩ, Япония) степента на използване на колани на предните седалки достига 80-90%, но съществуват и големи разлики, като в някои европейски страни тази степен е около 50-60%. По-рядко се използват коланите на задните седалки - често под 50%. Скорошно изследване на ЕС показа, че значително малцинство (20-34%) от водачите все още са съгласни с твърдението "Внимателният водач не се нуждае от колан".
  • В големите държави, които тепърва се моторизират, в това число Китай, Индия и Бразилия, степента на използване на колани е много ниска, а контролът е слаб. Повторното въвеждане през 2004 г. на правила за коланите в Коста Рика, комбинирано с просветителна кампания за коланите, доведе до 58% нарастване на степента на използване на колани.

 

 

Какво става с тези, които не използват колан - през погледа на децата, участвали в националните конкурси за детска рисунка