МВР

Пътна полиция

 

Практически препоръки за велосипедисти

 

Водачите на велосипеди са уязвими участници в движението по пътищата. 

Малкият габарит и липсата на задължителните светлоотразители на велосипедите, както и неизползването на светлоотразителни жилетки от водачите ги прави почти НЕЗАБЕЛЕЖИМИ за останалите участници в движението!

СЪВЕТИ НА „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“

За мястото на пътното платно

Помнете, че велосипедистът е ВОДАЧ НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО!
Използвайте изградените велосипедни алеи!
Помнете, че тротоарите и пешеходните пътеки не са велосипедни алеи!
Движете се възможно най-близо до дясната граница на платното за движение! 
До навършване на 12 години децата карат колелото си по тротоара, а на пътното платно те може да управляват велосипеда си само с придружител, навършил 16 години!
Помнете, че ако бутате велосипеда, сте пешеходец!Запомнете, че на автомагистрали и скоростни пътища е забранено движението на велосипеди!
 
За техническата изправност

Не правете компромиси с техническата неизправност на велосипеда си!
Неизправното колело е опасно и за велосипедиста, и за останалите участници в движението по пътищата!
Всеки велосипед трябва да има изправни:
1. спирачки;
2. звънец;
3. устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и червен светлоотразител отзад;
4. бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата.
 
За екипировката

Използвайте светлоотразителна жилетка:
- при управление на велосипед извън населените места,
- през тъмната част на денонощието и
- при намалена видимост;

Закачете светлоотразители и на други подходящи места по тялото или екипировката си!
При възможност използвайте каска!
Използвайте подходящо облекло и други защитни елементи (протектори)!
 
За правоспособността

Информирайте се за изискванията към велосипедистите според Закона за движението по пътищата! 

Информирайте се за административнонаказателната отговорност, която носите при нарушения на Закона за движението по пътищата като велосипедисти!
Управлявайте велосипед едва след като сте се запознали с правилата за движението по пътищата!
Указвайте с ръка промяната на посоката на движение! 
Преди маневра се убедете, че няма опасност за вас и че вие няма да създадете рискова ситуация за пътен инцидент!

За сигурността

Помнете, че сте ПОЧТИ НЕЗАБЕЛЕЖИМИ!
Научете се да се пазите САМИ!
Не освобождавайте педалите и дръжте кормилото с ръка!
Не се движете успоредно или в непосредствена близост до друг велосипед!
Не се дръжте за друго пътно превозно средство!
Не возете втори човек на велосипеда!

За предимството, маневрите и дистанцията

Осигурявайте предимство и бъдете толерантни!
Сигнализирайте маневрите отрано!
Бъдете внимателни при маневриране!
Изберете по-голяма и безопасна дистанция!
Бъдете внимателни на кръстовища!

За отговорността и гражданската позиция

Бъдете пример за подражание!
Търсете съдействие от всички компетентни държавни и местни органи и организации!
Подавайте сигнал за предотвратяване на пътни инциденти на телефон 112!

 

Отдел „Пътна полиция”
Главна дирекция „Национална полиция”