МВР

Пътна полиция

 

Скорост

Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.

(чл. 20 ал. 2, Закон за движението по пътищата)


Над 90% от тежките катастрофи са в резултат на човешки грешки. Грешки умишлени, грешки поради невнимание, грешки поради незнание - защото никой не иска да загива от автомобил или да убива с автомобил.

 

Статистика...

Поради неправилния избор на скорост за периода 2000-2009 година са настъпили 30252 пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 4834 и са били наранени 36753 граждани.

През нощта

В тъмната част на денонощието разстоянието на видимост е значително по-малко и скоростта следва да е такава, че автомобилът да спира в тази зона на видимост.

Да се научим да виждаме: надалеч, наблизо, нашироко и бързо, за да можем своевременно да реагираме.

 

Време за реакция

Водачът зад волана реагира със закъснение на възникващите опасности:

когато ги очаква- за 0,4 сек.
когато не ги очаква- за над 1 сек.
когато е ядосан, разсеян, 
уморен и др.- за над 2 сек.

 

При време за реакция 1 сек., още преди да започне спирането, автомобилът е изминал:

14 м. при скорост от 50 км/ч

25 м. при скорост от 90 км/ч

36 м. при скорост от 130 км/ч

 

Спирачен път

Към изминатото разстояние за времето на реакция, като прибавим и спирачния път, се получава общото разстояние, което автомобилът изминава от момента на възприемане на опасността от страна на водача. Когато настилката е мокра, кална, заснежена или заледена, дължината на спирачния път нараства няколко пъти.

 

Скоростта

Скоростта следва да се избира в съответствие със състоянието на водача, видимостта, конкретните пътни условия, разположението на останалите участници в движението.

Над 50% от тежките катастрофи са вследствие на несъобразената и превишена скорост.

Скоростта се намесва два пъти в катастрофата - веднъж като причина за катастрофата, когато водачът не може да спре своевременно или загубва управлението на автомобила, и втори път - при тежестта на последиците и травмите на пострадалите хора.

Високата скорост при завоите увеличава риска от навлизане в лентата за насрещно движение под въздействието на центробежните сили, при което настъпва удар в друго МПС или напускане на платното за движение

 

Последствия

Силата на удара в неподвижно препятствие е равнозначна на удар в земята при свободно падане от височина:

10 метра - при скорост от 50 км/ч

22 метра - при скорост от 75 км/ч

40 метра - при скорост от 100 км/ч

 

Когато автомобил удари пешеходец, вероятността от смъртоносен изход, в зависимост от скоростта, е:

при 30 км/ч - опасността от смъртоносно нараняване е нищожна

при 50 км/ч - загиват 50% от блъснатите пешеходци

при 70 км/ч - загиват 100% от блъснатите пешеходци

 

Намаляване на последствията

Водачи, ползвайте обезопасителни колани!

Коланът намалява от 1,5 до 3 пъти тежестта на травмите при удар.

 

Оказване на първа помощ при пътнотранспортно произшествие

  1. Вземане на мерки за предупреждаване на останалите участници в движението за катастрофата.
  2. Възстановяване на дишането и спиране на кръвотечението на пострадалите

 

Причини за вдигане на крака от газта

Връзката между скоростта и катастрофите е доказана. При спазване на скоростните режими броят на жертвите може да намалее с 30%. В случай на сблъсък скоростта увеличава тежестта на произшествието и е потенциален убиец.

Високата скорост не пести много време при пътуване. За 100 км разстояние се пестят само 6 минути при скорост 150 км/ч вместо 130 км/ч.

 

Скоростта е заразителна

Пазете се да не изпаднете под влияние на други водачи и да се включите след върволицата от автомобили, които карат бързо по пътя.

 

Разрешени максимални скорости в km/h

 

Пътно превозно средство от:

Населено място

Извън населено място

Автомагистрала

Скоростен път

Категория A

50

80

100

90

Категория B

50

90

140

120

Категории C, D

50

80

100

90

Категории B+E, C+E, D+E

50

70

100

90

Категория T

50

50

-

-

Категория M

45

45

-

-

Самоходни машини

40

40

-

-

 

Санкции

За превишение на скоростта:

Където:

  1. НМ - Населено място
  2. ИНМ - Извън населено място
  3. ОППОТ - Обществен превоз на пътници и опасни товари
  4. к.т. - контролни точки
  5. ЛПУМПС (мес.) - Лишаване от право да управлява моторно превозно средство (месеци)

За повторно превишаване на скоростта с над 31 км/ч - 300 лв. + лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 3 месеца

За сведение можете да проверите глобите, налагани за превишаване на скоростта в други страни