МВР

Пътна полиция

 

Отдел "Пътна полиция" при Главна дирекция "Национална полиция" се включи в обучение, организирано от Учебен център "Зелена вълна"

Обучение по дефанзивно шофиране (4 часа теория и 2 часа практика) проведе в столицата Учебен център „Зелена вълна“. Нетрадиционните занимания са част от фирмената политика на ДюПон за поддържане високо нивото на работещите във фирмата, които ежедневно изминават стотици километри по пътищата на страната.

В предвидените 4 часа за теория е заложено и запознаване на обучаемите със статистиката за пътнотранспортния травматизъм, тенденциите в тази област на живота и мерките, които „Пътна полиция“ предприема за осигуряване безопасността на движението по пътищата. В две занятия водачите на фирмените автомобили бяха запознати и с напредъка в развитието на техниката и технологиите, използвани от контролните органи на пътя, а така също бяха коментирани въпроси в областта на административнонаказателния процес при нарушения на Закона за движението по пътищата. Обърнато беше особено внимание и на темата на годината в областта на безопасността на движението по пътищата „Опазване живота и здравето на пешеходците“.

0 DSC_1541  3 DSC_1545  2 DSC_1537  1 DSC_1542